top of page

Uluslararası Projelerimiz

Üniversitemizin değerli akademisyenlerinin yürütmüş olduğu ve halen yürürlükte olan Uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen projeleri aşağıda listelenmiştir. Özellikle Avrupa Birliği ve ABD kuruluşları yenilik faaliyetlerini destekleme konusunda üniversitelere destek sağlamakta ve ülkemizin yurtdışı fonlarından desteklenerek araştırma kapasitesinin yükseltilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Proje fikirleri olan siz değerli akademisyenlerimiz Uluslararası kuruluşlara ait destek çağrılarına ilişkin detaylı bilgileri Uluslararası Destekler sayfasından edinebilirsiniz.

Funding Agency
Project Name
Executive
Budget
Starting Date
End Date
AB
ErISFaVIA (Early Intervention Services for Families with Children with Vision Impairment and Additional Disabilities (Görme Engeline Ek Engelleri Olan Çocuklara Sahip Aileler İçin Erken Müdahale Hizmetleri)
Dr. Öğretim Üyesi Emine Ayyıldız
417.789 EURO
AB
ToMiMEUs-Towards a Multisensory and Inclusive Museum for Individuals with Sensory Disabilities (Duyusal Engellileri Olan Bireyler için Çok Duyulu ve Kapsayıcı Bir Müzeye Doğru)
Dr. Öğretim Üyesi Emine Ayyıldız
246.457 EURO
Horizon 2020
Janissaries in Ottoman Port-Cities: Muslim Financial and Political Networks in the Early Modern Mediterranean’ — ‘JANET’
M. Mert SUNAR
170.000 EURO
2020
2025
AB
TEAMS 3.0
Kurtuluş AÇIKSARI
55.383 EURO
1.11.2020
2022
Erasmus+
Journeys-Empowerment through Exploration of Cultural Heritage
Salih KUŞLUVAN
114.925 EURO
2020
2023
bottom of page