top of page

İSTKA Projelerimiz

Üniversitemizin değerli akademisyenlerinin yürütmüş olduğu ve halen yürürlükte olan İSTKA tarafından desteklenen projeleri aşağıda listelenmiştir. İSTKA Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini destekleme konusunda üniversitelere destek sağlamakta ve ülkemizin araştırma kapasitesinin yükseltilmesinde görev almaktadır. Proje fikirleri olan siz değerli akademisyenlerimiz İSTKA ve diğer destekleyici kuruluşlara ait destek çağrılarına ilişkin detaylı bilgileri Proje Destekleri sayfasından edinebilirsiniz.

“Beş Boyutlu Gelecek” Projesi Gençlere Rehberlik Ediyor

İstanbul Valiliği himayesinde gerçekleştirilen ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenerek Üniversitemiz tarafından yürütülen “Beş Boyutlu Gelecek” projesinin amacı, üniversite, yerel ve mülki idare, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör işbirliğinde gençlerin iyi olma hallerini artıracak pozitif unsurlar ile donanmalarını sağlayarak beş temel alanda toplumsallaşma düzeylerini artırmaktır.

Proje bu amacı gençlerin içinde bulundukları bölgesel ekosistem içinde birlikte yaşadıkları sosyal gruplar ile işbirliği içerisinde gerçekleştirecektir. Proje bu genel amaca götürecek yol olarak, gençlerin bir zamanlar var olan ancak kalkınma-kentleşme ortamında oldukça bozulan yerel kültürü, (sosyopark yaklaşımı adını da verdiğimiz) yeni bir işbirliği yaklaşımı ile güçlendirmeyi amaç olarak belirlemiştir.

Sağlıklı bir ekosistemin ortaya çıkartılması; gençlerin aynı semt-mahalle ortamında birlikte yaşadıkları öğretmen, esnaf, din görevlisi ve muhtarların yeni bir bütünlük ortamında bir araya getirilmesiyle gerçekleştirmek amaçlanmaktadır. Gençlerin bağımlılık, göç ve kentleşmenin ortaya çıkarttığı kötü etkilerden korunması süreçlerinde sağlanacak birlikteliğe üniversite akademik uzmanlığıyla, yerel ve merkezi idare idari yetkinliğiyle, sivil toplum örgütleri ile özel sektör ise amatör ruh ve imkânlarıyla katılacaktır.

Ticarileştirme Odaklı Sürdürülebilir İşbirliği Platformu : İstanbul İnovasyon ve Teknoloji Lisanslama Merkezi

Üniversitemiz, Türk-Alman Üniversitesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bünyesindeki Dijitalpark Teknokent ile yapmış olduğu ortak başvuru neticesinde “Ticarileştirme Odaklı Sürdürülebilir İşbirliği Platformu : İstanbul İnovasyon ve Teknoloji Lisanslama Merkezi “ isimli projemiz İstanbul Kalkınma Ajansı / İSTKA tarafından desteklenmesine karar verilmiştir. Projemiz 2021 Yılı Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında desteklenmiştir. Dijitalpark Teknokentin misyonu Hızla gelişen teknoloji ile birlikte ülkemizin,  insani, sınaî ve iktisadi kalkınmasına yönelik yüksek bilgi, kültür ve teknoloji üretmek ve yenilikçi milli ürünlerin geliştirilmesini, multidisipliner bilginin kültürel ve çevresel faydaya dönüşmesinin sağlayarak yüksek katma değer oluşturmaktır. 

bottom of page