top of page

BAP Projelerimiz

Üniversitemizin değerli akademisyenlerinin yürütmüş olduğu ve halen yürürlükte olan üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) tarafından desteklenen projeleri aşağıda listelenmiştir. BAP birimimiz Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini destekleme konusunda üniversitemiz imkanları doğrultusunda destek sağlamakta ve ülkemizin araştırma kapasitesinin yükseltilmesi amacıyla akademisyenlerimizi desteklemektedir. Proje fikirleri olan siz değerli akademisyenlerimiz BAP ve diğer destekleyici kuruluşlara ait destek çağrılarına ilişkin detaylı bilgileri Proje Destekleri sayfasından edinebilirsiniz.

Status
Project Name
Executive
Starting Date
Possible End date
Total Budget (TL)
Project Type
Kapanmış
Arabistan'da Osmanlı İdaresi: Suudiler, Reşidiler ve Osmanlılar, 1870-1924
Doç.Dr. M. TALHA ÇİÇEK
20.06.2013
22.06.2015
7275
G. Araştırma
Kapanmış
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Websitelerinin Değerlendirilmesi
Dr.Öğr.Üyesi ELİF KIR CULLEN
20.06.2013
22.07.2013
3050
B.Etkinlik
Kapanmış
Radyofrekans Lezyon Jeneratörü alt yapısı ve stereotaktik cerrahi altyapı kurulması
Prof.Dr. MEHMET ERŞAHİN
20.06.2013
22.06.2015
249500
Alt Yapı
Kapanmış
Türkiye’deki psikoterapistlerin profesyonel gelişim süreçleri
Doç.Dr. IŞIL BİLİCAN
20.06.2013
21.07.2014
3000
B.Etkinlik
Kapanmış
Sanat ve Tasarım Fakültesi "Medeniyet Sanat"
Dr.Öğr.Üyesi RÜSTEM MÜRSELOĞLU
17.06.2013
17.11.2015
14998,32
Süreli Yayın Destek
Kapanmış
Bilgisayarla Görme Metotları ile Parkinson Hastalığının Tespit Edilmesi ve Değerlendirilmesi
Dr.Öğr.Üyesi AYŞE BETÜL OKTAY
14.06.2013
15.08.2015
47487,93
G. Araştırma
Kapanmış
Silioretinal arter etyopatogenezinde tromboza yatkınlık gen polimorfizmlerinin araştırılması
Doç.Dr. İBRAHİM AKALIN
10.06.2013
10.06.2015
43004,12
G. Araştırma
Kapanmış
Rekürren aftöz stomatitli hastalarda artmış insülin direnci
Doç.Dr. AYŞE SERAP KARADAĞ
31.05.2013
1.07.2013
3485
B.Etkinlik
Kapanmış
T.C. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Bronkoskopi ünitesinde eğitim ve araştırma amaçlı bronkoskopi sistemleri altyapı kurulum projesi
Doç.Dr. ASİYE KANBAY
28.05.2013
28.05.2015
249500
Alt Yapı
Kapanmış
T.C. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Onkolojik Girişimsel Radyoloji Tanı ve Tedavi Ünitesi kurulumu projesi
Prof.Dr. MURAT ACAR
22.05.2013
22.05.2015
2635745
Güdümlü
Kapanmış
T.C. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Bölümü’nde eğitim ve araştırma amaçlı Doppler ultrasonografi ünitesi kurulum projesi
Prof.Dr. MURAT ACAR
22.05.2013
22.05.2014
250000
Alt Yapı
Kapanmış
Ulslar Arası Deprem Mühendisliği Kanferansına Katılım
Doç.Dr. FUAT ARAS
20.05.2013
20.06.2013
2795
B.Etkinlik
Kapanmış
Nano gözenekli sensör hazırlanması, cam kaplı elektrot üretimi ve iletken polimer sentezi
Doç.Dr. KAAN KEÇECİ
20.05.2013
21.09.2014
249977,47
Alt Yapı
Kapanmış
Türkiye'de İktisadi Gelişme ve Eğitimde Cinsiyet Eşitsizliği Projesi
Doç.Dr. İBRAHİM GÜRAN YUMUŞAK
17.05.2013
19.08.2013
6115
B.Etkinlik
Kapanmış
Asimetrik Uluslararası Ticaret Maliyetlerinin Karşılaştırılması
Dr.Öğr.Üyesi GÜLFER VURAL
17.05.2013
17.07.2013
600
B.Etkinlik
Kapanmış
Kükürt-kireçtaşı ototrofik denitrifikasyon prosesiyle nitrifiye edilmis evsel atıksuların denitrifikasyonu
Prof.Dr. ERKAN ŞAHİNKAYA
15.05.2013
17.06.2013
2870
B.Etkinlik
Kapanmış
1929 Ekonomik Krizinde İstanbul ve Krizin Çözümüne Türk Usulü Katkı: Ucuzluk Kuponları
Prof.Dr. HAMDİ GENÇ
9.05.2013
9.06.2013
2080
B.Etkinlik
Kapanmış
DENİZLİ-İLBADI MEZARLIĞI KAZISI: NAMAZGAH VE BULUNTULARI ÜZERİNE
Prof.Dr. KADİR PEKTAŞ
22.04.2013
22.05.2013
2243,22
B.Etkinlik
Kapanmış
II. TÜRK JAPON CEZA HUKUKU SEMPOZYUMUNA KATILIM VE SUNUM YAPMA
Prof.Dr. M. HAKAN HAKERİ
17.04.2013
17.10.2013
5000
B.Etkinlik
Kapanmış
4’ üncü İslamofobi Konferansı:Teoriden Sistematiğe İslamofobi’nın dökümantasyonu konferansı (Fourth Islamophobia Conference: From Theorizing Islamophobia to Systematic Dokumantation)
Dr.Öğr.Üyesi SÜLEYMAN ELİK
15.04.2013
15.05.2013
4980
B.Etkinlik
Kapanmış
Yaşam Felsefesi ve Yaşamdan Memnuniyet
Prof.Dr. GÜLFETTİN ÇELİK
12.04.2013
14.02.2015
34708
G. Araştırma
Kapanmış
İşitme Rekonstrüksiyonunda Kullanılan Farklı Kemik Çimentolarının Dirençlerinin Karşılaştırılması
Prof.Dr. MAHMUT TAYYAR KALCIOĞLU
12.04.2013
13.06.2013
3667,86
B.Etkinlik
Kapanmış
T.C. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi çocuk ameliyathanesinde eğitim ve araştırma amaçlı pediatrik endoskopik sistemleri altyapı kurulum projesi
Prof.Dr. ÇİĞDEM ULUKAYA DURAKBAŞA
5.04.2013
5.07.2013
249878,4
Alt Yapı
Kapanmış
Bilgisayar Kontrollü Sıcaklığa Bağlı Elektronik ve Manyetoelektronik Ölçüm Sistemi
Doç.Dr. HÜSEYİN KURT
12.03.2013
12.09.2014
249714,65
Alt Yapı
Kapanmış
Elementel Kükürt Bazlı Ototrofik ve Miksotrofik Denitrifikasyon Performansının Membran Biyoreaktörlerde İncelenmesi
Prof.Dr. ERKAN ŞAHİNKAYA
8.03.2013
10.04.2014
53887,63
K. Dışı Teşvik
Kapanmış
Gelibolu Kitabı Basımı (GALLIPOLI History, Legend and Memory)
Doç.Dr. İBRAHİM GÜRAN YUMUŞAK
4.03.2013
4.06.2013
14750
Süreli Yayın Destek
Kapanmış
İMÜ Medeniyet Araştırmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Alt Yapısını Güçlendirme Projesi
Prof.Dr. HAMZA ATEŞ
4.03.2013
4.03.2015
466997,52
Güdümlü
Kapanmış
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Deney Hayvanları ve Deneysel Araştırmalar Merkezi Alt Yapı Projesi
Doç.Dr. İBRAHİM AKALIN
4.03.2013
4.03.2016
2499715,04
Güdümlü
Kapanmış
Deneysel Olarak Oluşturulan Renal İskemi Reperfüzyon Sonrası Oluşan Böbrek Hasarına Karşı Nigella Sativanın Koruyucu Etkisinin İncelenmesi
Prof.Dr. TURHAN ÇAŞKURLU
9.01.2013
9.04.2014
49796
G. Araştırma
Kapanmış
Sıçanlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Hepatik Rezeksiyon Sonrası Quersetin Uygulamasının Karaciğer Rejenerasyonu Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Prof.Dr. MEHMET KANTER
9.01.2013
9.04.2014
49829,96
G. Araştırma
Kapanmış
Mikrocerrahi eğitimi ve geliştirme projesi
Prof.Dr. BEKİR ATİK
9.01.2013
9.01.2015
333213,6
Alt Yapı
Kapanmış
Botulinum nörotoksine spesifik insan monoklonal antikorlarının geliştirilmesi.
Prof.Dr. IŞIN NERGİZ GEREN
8.01.2013
8.01.2016
74582,91
G. Araştırma
Kapanmış
İktisat Kaynağı Olarak Hisbe Literatürü ve Yahya b. Ömer el-Endülüsi’nin Ahkâmu’s-Sûk Adlı Eseri
Doç.Dr. FARUK BAL
8.01.2013
8.02.2013
3910
B.Etkinlik
Kapanmış
Leptospiroz tanısında kullanılacak qPCR kiti geliştirilmesi
Prof.Dr. HALUK VAHABOĞLU
17.12.2012
18.08.2014
49913,26
G. Araştırma
Kapanmış
İnorganik azot kaynağındaki değişime cevapta bitki köklerinde hücresel redoks değişimi ve azot asimilasyon yolları arasındaki ilişki üzerine bir araştırma
Doç.Dr. TURGAY ÇAKMAK
13.12.2012
15.12.2014
49926,86
G. Araştırma
Kapanmış
Heusler|Yalıtkan Magneto Tünel Eklemlerin (MTJ) ara yüzeylerinde elektronik yapının elektrik alan ile değişiminin incelenmesi
Dr.Öğr.Üyesi SEMRAN İPEK
13.11.2012
13.11.2014
29356,48
G. Araştırma
Kapanmış
Nitroksi Ortamlı Polimerleşme Yöntemi ile Elektroaktif Yan Gruplara ve Fosfazen Çekirdeğine Sahip Polistiren Yıldız Polimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
Dr.Öğr.Üyesi MESUT GÖRÜR
1.11.2012
1.05.2014
49958,13
G. Araştırma
Kapanmış
Ülkemizdeki bazı sıcak su kaynaklarından izole edilen mikroalglerden biyozidel hammaddesi üretimi
Doç.Dr. TURGAY ÇAKMAK
30.10.2012
30.10.2014
24598,4
K. Dışı Teşvik
Kapanmış
Sülfat İndirgeyen Bakterilerle Asidik Maden Sızıntı Sularından Arsenik Gideriminin UASB Reaktörde Araştırılması
Prof.Dr. ERKAN ŞAHİNKAYA
9.10.2012
9.10.2013
48875,2
G. Araştırma
Kapanmış
ACE 2012 (10th International Congress on Advances in Civil Engineering) sempozyumuna ve beraberinde yapılan Concrete Bridge Workshop’a katılım
Doç.Dr. FUAT ARAS
3.10.2012
3.11.2012
867,5
B.Etkinlik
Kapanmış
İNGİLTEREDE DÜZENLENEN RECEPTION OF LAW KONULU ULUSLARARASI TOPLANTIYA SUNUM YAPMAK ÜZERE KATILMA
Prof.Dr. M. HAKAN HAKERİ
13.09.2012
13.03.2013
2315
B.Etkinlik
Kapanmış
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Araştırmacı Alt Yapısının Desteklenmesi
Prof.Dr. BEKİR ATİK
25.07.2012
25.07.2015
421170
Güdümlü
Gündeme Alınacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Süreli Bilimsel Yayın Basım Desteği
Doç.Dr. Emrullah KERVANKIRAN
70800
Süreli Yayın Destek
Değerlendirmede
SARSCoV2nin nasofaringeal/orofaringeal sürüntü ve postmortem biyopsi örneklerinde elektron mikroskobu ve moleküler yöntemlerle tespiti
Prof.Dr. SADRETTİN PENÇE
42966,46
Güdümlü
Değerlendirmede
Almanya, Norveç ve ABD'de Yaşayan Türk Diaspora Toplumunda Türkçenin Devam Ettirilmesi: Göz İzleme Çalışması
SELİM TİRYAKİOL
10000
G. Araştırma
Değerlendirmede
Tamoksifen direncinin aşılmasında bir endoplazmik retikulum stres indükleyicisi olan epibrassinolidin terapötik etkisinin otofaji ekseninde araştırılması
Doç.Dr. PINAR OBAKAN YERLİKAYA
74970,7926
G. Araştırma
Değerlendirmede
Covid19'da Yeni Görüntüleme PAI-1/tPA İlişkisi ve Metabolik Parametreler
Prof.Dr. MEHMET ALİ AĞIRBAŞLI
24953,4
Doktora
Değerlendirmede
Alternatif enerji sistemlerinin geliştirilmesi
Dr.Öğr.Üyesi YASİN KARAGÖZ
51505,3126
Fikri Mülkiyet
Değerlendirmede
PİLOT YEŞİL LABORATUVAR UYGULAMASI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLTAM ÖRNEĞİ
Dr.Öğr.Üyesi YASİN KARAGÖZ
697609,8758
Güdümlü
Değerlendirmede
PROSTAT KANSERİNDE GELİŞEN ENZALUTAMİD DİRENCİNİN NASETİL SİSTEİN İLE DÜZENLENMESİ
Doç.Dr. NAGEHAN ERSOY TUNALI
18343,1
Doktora
Kapanmış
Uluslararası Karşılaştırmalı Hukuk Sempozyumu (I) – Yeni Türk Borçlar Kanunu – Viyana Konvansiyonu (CISG); Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve Çevre Hukuku www.icls.gen.tr
Prof.Dr. ÜMİT GEZDER
13.03.2014
14.07.2016
40030,6
Sempozyum
Kapanmış
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Altyapı geliştirme projesi
Prof.Dr. MAHMUT TAYYAR KALCIOĞLU
7.03.2014
9.03.2015
249949,8
Alt Yapı
Kapanmış
Sosyal Bilimlerin Toplumsal ve Kamusal Alanlardaki İşlerliği Projesi
Prof.Dr. SEYFETTİN ERDOĞAN
6.03.2014
6.01.2015
179210
Güdümlü
Kapanmış
Meme invaziv duktal karsinomlarında epitelyal-mezenkimal transizyon ve kanser kök hücresi belirteçleri ekspresyonlarının değerlendirilmesi ve prognostik faktörlerle ilişkisi
Prof.Dr. ABDULLAH AYDIN
28.02.2014
30.06.2015
19997,28
T.Uzmanlık
Kapanmış
Deneysel prostat kanseri modelleri oluşturmak için prostat kanseri hücre hatlarının laboratuvar ortamında büyütülmesi, pasajlanması ve hücre bankasının kurulması
Dr.Öğr.Üyesi FİLİZ KISAAYAK ÇOLLAK
26.02.2014
26.11.2015
47576,11
G. Araştırma
Kapanmış
İstanbul Medeniyet Üniversitesi işitme problemleri araştırma geliştirme laboratuvarı altyapı kurulum projesi
Prof.Dr. MAHMUT TAYYAR KALCIOĞLU
20.02.2014
20.02.2015
190504
Alt Yapı
Kapanmış
Psöriazis hastalarında serumda biyokimyasal belirteçlerin düzeyleri (Gas 6, omentin, nesfatin, ,vasfin, chemerin, fetuin A,endocan ve micro RNA)
Dr.Öğr.Üyesi AYBALA EREK TOPRAK
24.01.2014
24.04.2016
48137,66
G. Araştırma
Kapanmış
Enerji Arz Güvenliği ve Politika Oluşturma: Türkiye Örneği
Doç.Dr. ÖMER ÖZKAN
22.01.2014
22.05.2015
47594,9
G. Araştırma
Kapanmış
Sınıf Öğretmeni adaylarının grafikler ile ilgili duyguları
Dr.Öğr.Üyesi NİHAN ŞAHİNKAYA
22.01.2014
24.02.2014
3000
B.Etkinlik
Kapanmış
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Marka Başvuruları
Prof.Dr. IŞIN NERGİZ GEREN
16.01.2014
16.01.2015
19966,7
Fikri Mülkiyet
Kapanmış
PRELİNGUAL NON-SENDROMİK SENSÖRİNÖRAL İŞİTME KAYBI BULUNAN HASTALARDAKİ GENETİK MUTASYONLARIN VE EPİGENETİK MODİFİKASYONLARIN ARAŞTIRILMASI
Prof.Dr. MAHMUT TAYYAR KALCIOĞLU
24.12.2013
24.06.2015
19999,69
T.Uzmanlık
Kapanmış
BÜYÜK DOĞU KAPAKLARINDA TOPLUM, PORTRELER VE GENÇLİK
Doç.Dr. TURGAY ANAR
23.12.2013
24.03.2014
8100
Süreli Yayın Destek
Kapanmış
Psoriazis Vulgaris hastalarında fototerapi, asitretin ve metotreksat tedavisinin Glutatyon S- Transferaz (GSTT1 , GSTM1, GST K1, GSTP1 VE GSTO1), CYP1A1, CYP1B1 ve CYP2E1 ekspresyonlarına etkisi
Doç.Dr. AYŞE SERAP KARADAĞ
20.12.2013
20.10.2014
14271
T.Uzmanlık
Kapanmış
Faiz, Kur ve Makro Ekonomik Performans
Prof.Dr. SEYFETTİN ERDOĞAN
19.12.2013
20.01.2014
3000
B.Etkinlik
Kapanmış
Psödoeksfolyasyon Glokomu Etyopatogenezinde MEFV Gen Mutasyonlarının Araştırılması
Doç.Dr. REMZİ KARADAĞ
13.12.2013
14.12.2015
49710
G. Araştırma
Kapanmış
Ratlarda rokuronyum ile indüklenen akciğer mast hücrelerindeki değişime sugammadeksin etkisinin incelenmesi
Prof.Dr. MELEK GÜRA ÇELİK
13.12.2013
13.03.2014
15306,5
T.Uzmanlık
Kapanmış
Kronik anti-depresan tedavinin, farklı beyin bölgelerinde BDNF (Brain-derived neurotrophic factor) ekspresyon seviyelerine etkisinin cinsiyet farkına göre farklı rat stres modellerinde kıyaslanması.
Doç.Dr. ŞULE ÖNCÜL
10.12.2013
10.11.2015
50322,46
G. Araştırma
Kapanmış
Sanat, Tasarım ve Manipulasyon Sempozyumu
Doç.Dr. DOĞAN ARSLAN
9.12.2013
10.02.2014
978
B.Etkinlik
Kapanmış
Sosyal Ağ üzerinde Veri Analizi
Doç.Dr. ŞADİ EVREN ŞEKER
3.12.2013
3.12.2015
25000
Ortaklı Proje
Kapanmış
Türk Üniversiteleri için Web Tabanlı olarak İtibar indeksinin oluşturulması
Doç.Dr. ŞADİ EVREN ŞEKER
3.12.2013
3.06.2014
5000
B.Etkinlik
Kapanmış
Betonarme Binalar için Uygulanan Güçlendirme Tekniklerinin Etkilerinin Araştırılması
Doç.Dr. FUAT ARAS
2.12.2013
2.03.2015
47156,24
G. Araştırma
Kapanmış
Erişkin Yaşta Görülen Genetik Hastalıklar Sempozyumu (Genetic Diseases of Adults)
Doç.Dr. İBRAHİM AKALIN
28.11.2013
28.06.2014
37366,1
Sempozyum
Kapanmış
Deneysel Olarak Oluşturulan Yakın Kafa Travmasında Dalteparinin Nöroprotektif Etkilerinin İncelenmesi
Prof.Dr. MELEK GÜRA ÇELİK
26.11.2013
26.02.2014
18764,7
T.Uzmanlık
Kapanmış
Belediye Meclisleri Komisyonlarında Kadın Temsili: Marmara Bölgesi Örneği Araştırması
Prof.Dr. TARKAN OKTAY
26.11.2013
26.12.2013
3000
B.Etkinlik
Kapanmış
Ameliyat öncesi immünonitrüsyon ile beslenen mide kanserli hastalarda tümör infiltratif lenfositlerin miktarında ve tümör anjiyogenezinde değişim
Prof.Dr. SİNAN YOL
22.11.2013
22.05.2014
18068,4
G. Araştırma
Kapanmış
YENİ JENERASYON NÜKLEER GÜÇ SİSTEMLERİ VE AKKUYU (TÜRKİYE) NÜKLEER GÜÇ REAKTÖRÜ TESİSLERİ
Prof.Dr. M. NUREDDİN TÜRKAN
22.11.2013
23.12.2013
4950
B.Etkinlik
Kapanmış
XVII.Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları
Dr.Öğr.Üyesi RÜSTEM MÜRSELOĞLU
24.10.2013
25.08.2014
24246,4
Sempozyum
Kapanmış
Endometrium hiperplazileri ve endometrioid tip adenokarsinomlarında MLH-1, ARID1A, PTEN, β katenin, bax ve bcl-2 ekspresyonlarının değerlendirilmesi
Prof.Dr. ABDULLAH AYDIN
24.10.2013
24.04.2014
12031,2
T.Uzmanlık
Kapanmış
11. ULUSLARARASI BİLGİ, EKONOMİ VE YÖNETİM KONGRESİ (11. INTERNATIONAL CONFERENCE ON KNOWLEDGE, ECONOMY & MANAGEMENT)
Doç.Dr. İBRAHİM GÜRAN YUMUŞAK
11.10.2013
11.04.2014
49640
Sempozyum
Kapanmış
ULUSLARARASI İPEKYOLU KONGRESİ
Doç.Dr. İBRAHİM GÜRAN YUMUŞAK
11.10.2013
13.01.2014
49560
Sempozyum
Kapanmış
13. Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi Konferansı
Doç.Dr. MEHMET MERT SUNAR
10.10.2013
10.04.2014
2400
B.Etkinlik
Kapanmış
2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı'na katılım
Doç.Dr. FUAT ARAS
10.10.2013
10.12.2013
914
B.Etkinlik
Kapanmış
Türkiye’nin Avrupa Birliği Üyeliği ve Türk Sivil Toplum Örgütlerinin Tutumları
Dr.Öğr.Üyesi İSMAİL ERMAĞAN
2.10.2013
2.04.2014
15764,08
Süreli Yayın Destek
Kapanmış
Akne Vulgarisin farklı lezyonları arasında Toll Like Reseptör 2(TLR-2),Toll Like Reseptör-4(TLR-4) ve antimikrobiyal peptid düzeylerinin karşılaştırılması
Doç.Dr. AYŞE SERAP KARADAĞ
1.10.2013
1.08.2014
8883,5
T.Uzmanlık
Kapanmış
Uluslararası Yarıiletken Bilimi ve Teknoloji Konferansı (International Semiconductor Science and Technology Conference)
Prof.Dr. ABDULMECİT TÜRÜT
25.09.2013
26.05.2014
49954,51
Sempozyum
Kapanmış
Organ tümörlerinin tümorogenez yolakları üzerindeki güncel protein ürünlerinin varlıklarının saptanması, mevcut klinikopatolojik faktörlerle olası ilişkileri ve prognostik- hedef teropotik kıymetleri
Prof.Dr. ABDULLAH AYDIN
24.09.2013
24.03.2016
59341,4
G. Araştırma
Kapanmış
Kazakistan'daki Türk Okullarının İşlevi
Dr.Öğr.Üyesi SEVİL PİRİYEVA
24.09.2013
24.10.2013
3200
B.Etkinlik
Kapanmış
Global Finansal Krizin Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Heterojen Ektisi: Firma Bazlı Veri ile Bir İnceleme
Dr.Öğr.Üyesi ENDER DEMİR
19.09.2013
21.10.2013
5244
B.Etkinlik
Kapanmış
WETPOL 2013 Konferansında Sözlü Sunum Projesi
Prof.Dr. ÖZGÜR AKTAŞ
3.09.2013
3.12.2013
3000
B.Etkinlik
Kapanmış
HIV enfeksiyonu taşıyan hastaların kulak serümenlerinin HIV enfeksiyonunu açısından bulaştırıcılığının araştırılması
Prof.Dr. MAHMUT TAYYAR KALCIOĞLU
21.08.2013
21.08.2014
22274,31
G. Araştırma
Kapanmış
Türk TV Dizilerinin Türkiye İmajı ve Turizme Etkileri: Doğu Avrupa Örneği
Prof.Dr. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN
20.08.2013
20.05.2014
72258,1
Ortaklı Proje
Kapanmış
Orta ve Doğu Avrupa’da, Orta Asya'da asimile olan tarihi Türk halkları ve kavimleri üzerine dilbilimsel bir inceleme.
Dr.Öğr.Üyesi HAKAN AYDEMİR
7.08.2013
7.10.2015
14179,11
G. Araştırma
Kapanmış
Birleşmeli Cebirlerde çaprazlanmış modüller için braiding kavramı ve ilgili konular
Doç.Dr. HASAN ATİK
2.08.2013
3.02.2014
2220
B.Etkinlik
Kapanmış
EĞRİSEL NANO YÜZEYLERDE KAYMA SINIR KOŞULLARININ TEORİK VE HESAPLAMALI İNCELENMESİ
Dr.Öğr.Üyesi ALİ DİNLER
18.07.2013
20.07.2015
48416,58
G. Araştırma
Kapanmış
Dünya Petrol Fiyatındaki Oynaklığın Gelişen Asya Ülkelerinde Toplam Ekonomik Aktivite Üzerindeki Etkisi
Prof.Dr. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN
15.07.2013
16.09.2013
4903,22
B.Etkinlik
Kapanmış
Boyar Madde İçeren Atıksuların Anaerobik ve Aerobik Membran Biyoreaktörlerde Arıtılması
Prof.Dr. ÖZGÜR AKTAŞ
5.07.2013
7.07.2014
74384,25
G. Araştırma
Kapanmış
Metal/Organik bileşik/inorganik yarıiletken Kontak Yapıların elektronik ve Optik Özelliklerinin Araştırılması
Prof.Dr. ABDULMECİT TÜRÜT
4.07.2013
5.01.2015
49421,8
G. Araştırma
Kapanmış
Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinler Arası Lisansüstü Araştırma Laboratuvarlarının Kurulması
Prof.Dr. ABDULMECİT TÜRÜT
4.07.2013
6.01.2016
3128501,89
Güdümlü
Kapanmış
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARI İÇİN GRAFİKLERE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRİLMESİ
Dr.Öğr.Üyesi NİHAN ŞAHİNKAYA
26.06.2013
26.11.2014
15699,4
G. Araştırma
Kapanmış
GaAs temelli Schottky diyotların Karakteristikleri üzerine ALD metoduyla büyütülen Al2O3 ince tabakasının etkisi
Prof.Dr. ABDULMECİT TÜRÜT
21.06.2013
22.07.2013
975
B.Etkinlik
Kapanmış
Askeri Harcamaların Yakınsamasının ESTAR Doğrusal Olmayan Birim Kök Testi ile İncelenmesi
Prof.Dr. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN
29.09.2014
29.12.2014
3983,63
B.Etkinlik
Kapanmış
Alternatif bir gama ışını zırhlama malzemesi olarak vermikülitin incelenmesi
Prof.Dr. M. NUREDDİN TÜRKAN
26.09.2014
27.10.2014
5950
B.Etkinlik
Kapanmış
İstanbul Kalkınma Ajansı Tarafından Desteklen AFETLER SONRASINDA UZMAN DOKTORLARIN EN HIZLI SEKILDE IHTIYAÇ DUYULAN HASTANEYE ÇEVIRIM IÇI YÖNLENDIRILMELERI Teşvik Projesi
Dr.Öğr.Üyesi AYŞE BETÜL OKTAY
16.09.2014
16.09.2015
22011,39
K. Dışı Teşvik
Kapanmış
18. Yüzyılda İstanbul Patrikhanesinin finansal ilişkileri
Dr.Öğr.Üyesi ELİF BAYRAKTAR TELLAN
15.09.2014
15.12.2014
3824,5
B.Etkinlik
Kapanmış
Testis iskemi reperfüzyon hasarını önlemede çoklu antioksidan ile thymoquinone’nun etkinliğinin karşılaştırılması
Prof.Dr. BÜLENT EROL
12.09.2014
12.11.2015
20638,8
G. Araştırma
Kapanmış
Değere Dayalı Sosyoloji İhtiyacı
Prof.Dr. SAMİ ŞENER
8.09.2014
8.10.2014
2998,5
B.Etkinlik
Kapanmış
Ney Çalgısında Farklı Yapım Teknikleri ve İcra İlişkisinin İncelenmesi
Prof.Dr. ALİ TAN
4.09.2014
5.09.2016
19530,18
G. Araştırma
Kapanmış
Medikal Tedaviye Dirençli Epilepsi Hastalarında Uzun Süreli EEG Video-Monitorizasyon ile Hastaya Özel Tedavileri Belirleme
Doç.Dr. ASUMAN ORHAN VAROĞLU
3.09.2014
3.09.2016
49990
G. Araştırma
Kapanmış
Epileptik Nöbetlerin ve Psikojenik Nöbetlerin Ayırımında 64 kanallı EEG kullanımı
Doç.Dr. ASUMAN ORHAN VAROĞLU
1.09.2014
1.09.2016
49990
G. Araştırma
Kapanmış
Dansil Uç Gruplarına Sahip Fosfazen Merkezli Altı-Kollu Poli(ε-Kaprolakton) Yıldız Polimerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Metal İyonu Sensörü Uygulamalarında Kullanılması
Dr.Öğr.Üyesi MESUT GÖRÜR
25.08.2014
25.02.2015
800
B.Etkinlik
Kapanmış
Saçtırma metoduyla hazırlanan Ni/n-GaN diyotların elektriksel özellikleri üzerine ısıl tavlamanın etkisi
Prof.Dr. ABDULMECİT TÜRÜT
18.08.2014
20.10.2014
875
B.Etkinlik
Kapanmış
Değişmeli Cebirlerde 2-Kuadratik Modüller
Doç.Dr. HASAN ATİK
15.08.2014
16.02.2015
1520
B.Etkinlik
Kapanmış
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM ÇEVRESİNE YÖNELİK ALGILARI
Doç.Dr. A. SEDA ARTIŞ
11.08.2014
11.11.2014
1250
B.Etkinlik
Kapanmış
Genelleştirilmiş farka dayalı Liu tipi tahmin edicilerin bağımlı hata yapısı altında etkinliği
Dr.Öğr.Üyesi ESRA AKDENİZ DURAN
7.08.2014
7.08.2015
4000
B.Etkinlik
Kapanmış
Aydın Menderes'in Siyasi Kişiliği
Doç.Dr. İDRİS DEMİR
5.08.2014
6.04.2015
49699,62
G. Araştırma
Kapanmış
TDST-Tehdit Değerlendirme Silah Tahsis Optimizasyonu
Dr.Öğr.Üyesi MEHMET FATİH HOCAOĞLU
24.07.2014
25.01.2016
44724,2
G. Araştırma
Kapanmış
Türkiye’de Büyükşehir Belediye Sistemindeki Reformun Getirdiği Modelin Analizi
Prof.Dr. TARKAN OKTAY
24.07.2014
26.01.2015
4050
B.Etkinlik
Kapanmış
Akne vulgaris hastalarında İzotretinoinin Farklı Dozlarının Hipofiz Hormonlarına Etkisi (The Effect of Different Doses of Isotretinoin on Pituitary Hormones in Patients with Acne Vulgaris)
Doç.Dr. AYŞE SERAP KARADAĞ
23.07.2014
25.08.2014
3996
B.Etkinlik
Kapanmış
Simülasyon Teknolojileri Sempozyumu
Dr.Öğr.Üyesi MEHMET FATİH HOCAOĞLU
22.07.2014
22.08.2014
2350
B.Etkinlik
Kapanmış
Sıfır-iskemi parsiyel nefrektomi modelinde, 3 farklı hemostatik ajanın etkinlik ve güvenilirlik açısından karşılaştırılması
Prof.Dr. BÜLENT EROL
4.07.2014
6.10.2015
9818,54
T.Uzmanlık
Kapanmış
Psikopatolojik semptomlar, hayat kalitesi ve odaklanmış dikkat meditasyonu arasında bir ilişki var mıdır?
Doç.Dr. IŞIL BİLİCAN
30.06.2014
1.12.2014
4000
B.Etkinlik
Kapanmış
İskemik İnmede Chemerin Düzeylerinin Aterosklerozdaki Rolü ve İnme Prognozuna Etkisi
Prof.Dr. ABDULKADİR KOÇER
24.06.2014
24.02.2015
8078,4
T.Uzmanlık
Kapanmış
İskemik inme tanı ve prognozunda Apelin’in rolü var mı?
Prof.Dr. ABDULKADİR KOÇER
24.06.2014
24.02.2015
10098
T.Uzmanlık
Kapanmış
XIX. Yüzyılda Henryk Sienkiewicz’in Muzikacı Yanko Adıyla Türkçeye Tercüme Edilen Eseri Üzerine Bir Değerlendirme
Doç.Dr. AHMET KOÇAK
20.06.2014
20.08.2014
3000
B.Etkinlik
Kapanmış
20. DÜNYA TIP HUKUKU KONGRESİNE KATILIM VE SUNUM YAPMA
Prof.Dr. M. HAKAN HAKERİ
20.06.2014
22.12.2014
5000
B.Etkinlik
Kapanmış
Uluslararası Matematik Ders Kitaplarını Araştırma ve Geliştirme Konferansına Katılım
Prof.Dr. CENGİZ ALACACI
20.06.2014
20.08.2014
3914,23
B.Etkinlik
Kapanmış
“‘Benim Vezirim’: Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’nın Sadaretini Sultan III. Ahmed’in Mektuplarından Okumak” Projesi
Prof.Dr. SELİM KARAHASANOĞLU
10.06.2014
10.02.2015
4000
B.Etkinlik
Kapanmış
Doğrusal Olmayan Değişken Parametreli Modeller ve Bu Modellerin Bir Fotosentez Çalışmasına Uygulaması
Dr.Öğr.Üyesi ESRA KÜRÜM
10.06.2014
10.03.2015
4000
B.Etkinlik
Kapanmış
Tek Kesili Laparoskopik Kolesistektomide Hasta Memnuniyeti ve Uzun Dönem Sonuçları.
Dr.Öğr.Üyesi A. TARIK ARTIŞ
10.06.2014
11.08.2014
3962
B.Etkinlik
Kapanmış
scFv maya display kütüphanelerinden Botulinum nörotoksin’i nötralize eden yüksek afiniteli antikorların geliştirilmesi
Prof.Dr. IŞIN NERGİZ GEREN
9.06.2014
9.07.2014
275
B.Etkinlik
Kapanmış
3 boyutlu ekokardiyografi ile atrial septal kese değerlendirilmesi
Doç.Dr. SERKAN BULUR
5.06.2014
5.07.2015
16000
Ortaklı Proje
Kapanmış
SOSYAL BİLİMLER ALANINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
Prof.Dr. BİLAL ERYILMAZ
28.05.2014
28.05.2015
68631,57
Güdümlü
Kapanmış
Lie Cebirlerde Nil(n)-modüller
Doç.Dr. HASAN ATİK
16.05.2014
17.11.2014
5000
B.Etkinlik
Kapanmış
Otosklerozis ve stapes cerrahisi
Prof.Dr. MUHAMMET TEKİN
15.05.2014
15.08.2014
3000
B.Etkinlik
Kapanmış
Inverting Papilloma cerrahisine endoskopik yaklaşım
Prof.Dr. LOKMAN UZUN
15.05.2014
15.08.2014
3000
B.Etkinlik
Kapanmış
Kıkırdak greft ile mastoid kavite obliterasyonu: 54 olgunun değerlendirilmesi
Prof.Dr. MAHMUT TAYYAR KALCIOĞLU
14.05.2014
14.08.2014
3000
B.Etkinlik
Kapanmış
Örgütsel Politika ve Örgütsel Bağlılığın Kamu Kurumlarında Bütçesel Bolluk Oluşumu Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Dr.Öğr.Üyesi EMİNE YILMAZ
14.05.2014
16.06.2014
4000
B.Etkinlik
Kapanmış
Güney Kore'de düzenlenen "taş ve toprak mimarı mirasının korunması üzerine uluslararası konferans" isimli bilimsel etkinliye katılım
Doç.Dr. FUAT ARAS
12.05.2014
12.06.2014
5920
B.Etkinlik
Kapanmış
GEM İMGELERİNDEKİ Fe3O4 NANO PARÇACIKLARIN BÖLÜTLENMESİ
Dr.Öğr.Üyesi ULAŞ VURAL
2.05.2014
2.07.2014
1250
B.Etkinlik
Kapanmış
Yenilikçi kükürt-bazlı ototrofik membran biyoreaktör ile içme sularında denitrifikasyon
Prof.Dr. ERKAN ŞAHİNKAYA
22.04.2014
22.05.2014
2970
B.Etkinlik
Kapanmış
Tıp Hukukunun Güncel Sorunları
Dr.Öğr.Üyesi MEHMET MADEN
21.04.2014
22.12.2014
34997,75
Sempozyum
Kapanmış
Ailesel Akdeniz Ateşi Tanılı (AAA) Çocukların Gastrointestinal Sisteminde Biriken Amiloidin Anorektal Manometri Değerlerine Etkisi
Prof.Dr. ÇİĞDEM ULUKAYA DURAKBAŞA
17.04.2014
17.09.2014
18549
T.Uzmanlık
Kapanmış
Gastroözofageal Reflü İle Uyumlu Klinik Bulguları Olan Yenidoğanlarda Çok Kanallı İntraluminal İmpedans ve pH Monitorizasyonun Birlikte Kullanımı İle Gıda Isısının Özofagus Motilitesine Etkisi
Prof.Dr. ÇİĞDEM ULUKAYA DURAKBAŞA
17.04.2014
17.10.2014
9288
T.Uzmanlık
Kapanmış
İslami Finans Sektöründe Nakit Vakıf Transferi Uygulaması: Endonezya Örneği Projesi
Doç.Dr. İBRAHİM GÜRAN YUMUŞAK
10.04.2014
10.06.2014
6000
B.Etkinlik
Kapanmış
Dünya Üniversiteleri ile İşbirliğini Geliştirme Kongresi www.tache2014.org
Prof.Dr. ORHAN ALİMOĞLU
10.04.2014
12.01.2015
208239,6
Güdümlü
Kapanmış
Değişken Katsayılı Doğrusal Olmayan Kantil Regresyon Modelleri
Dr.Öğr.Üyesi ESRA AKDENİZ DURAN
9.04.2014
9.12.2014
1350
B.Etkinlik
Kapanmış
BEÇİN KALESİ KAZILARINDA ORTAYA ÇIKARILAN ÇİFTLİK
Prof.Dr. KADİR PEKTAŞ
7.04.2014
7.05.2014
3000
B.Etkinlik
Kapanmış
İstatistik bölümünün geliştirilmesi için bilgisayar sistemi ve istatistik eğitimi için SPSS programının alınması.
Dr.Öğr.Üyesi ESRA KÜRÜM
4.04.2014
5.01.2015
155724,6
Alt Yapı
Kapanmış
Boylamsal veri setleri için zaman-değişkenli bağlantılı modeller
Dr.Öğr.Üyesi ESRA KÜRÜM
4.04.2014
4.12.2014
1350
B.Etkinlik
Kapanmış
EGZERSİZ ve METABOLİZMA ARAŞTIRMA LABORATUARI
Prof.Dr. GÜLER ÖZTÜRK
21.03.2014
21.03.2017
249799,03
Alt Yapı
Kapanmış
Tübitak tarafından desteklenen Betonarme yapılarda bölme duvarların yapıların dinamik davranışlarına etkilerinin tam ölçekli ve hasarlı deneylerle araştırılması isimli projeyi teşvik projesi
Doç.Dr. FUAT ARAS
30.06.2015
30.09.2015
15000
K. Dışı Teşvik
Kapanmış
İz-aşındırma yöntemi ile nanogözenek üretimi ve geometrisinin molekül tayinine etkisi
Doç.Dr. KAAN KEÇECİ
30.06.2015
31.12.2015
2000
B.Etkinlik
Kapanmış
Üniversitelerin dijital itibarının, bilginin itibarına dönüşümü
Doç.Dr. ŞADİ EVREN ŞEKER
25.06.2015
25.12.2015
4000
B.Etkinlik
Kapanmış
Plazma İyon Enerji Dağılımı Ölçümü İçin Bir Yavaşlatıcı Potansiyel Analizör Probu Geliştirilmesi
Doç.Dr. HÜSEYİN KURT
23.06.2015
23.09.2016
67848,8
Ulusal Katılımlı
Kapanmış
Yara yeri iyileşmesinde topikal kurkumin ile oral kuarsetinin sinerjistik etkilerinin histopatolojik ve biyokimyasal olarak gösterilmesi
Prof.Dr. NECMETTİN AKDENİZ
19.06.2015
21.12.2015
20000
T.Uzmanlık
Kapanmış
Osmanlı'dan Avustralya'ya Göç (1880-1918)
Prof.Dr. HAMDİ GENÇ
8.06.2015
8.10.2015
5998,68
B.Etkinlik
Kapanmış
21Dünya Tıp Hukuku Kongresine Katılım ve Sunum Yapma
Prof.Dr. M. HAKAN HAKERİ
28.05.2015
30.11.2015
4000
B.Etkinlik
Kapanmış
Dijital İtibar Endeksinin Oluşturulması Bir Vaka Çalışması
Doç.Dr. ŞADİ EVREN ŞEKER
21.05.2015
23.11.2015
600
B.Etkinlik
Kapanmış
Bazı çift-çift Ba izotoplarının özelliklerinin Etkileşen Bozon Modeli (IBM) ve Asimtotik Iterasyon Metodu (AIM) ile hesaplanması: X5 Davranışı
Prof.Dr. M. NUREDDİN TÜRKAN
15.05.2015
16.11.2015
6000
B.Etkinlik
Kapanmış
Kısmi Lineer Modellerde Farka dayalı Ağırlıklı Karma Hemen Hemen Yansız Liutip Tahmin Ediciler
Dr.Öğr.Üyesi ESRA AKDENİZ DURAN
14.05.2015
14.03.2016
6000
B.Etkinlik
Kapanmış
Tıbbi Genetik kliniğinde bilgisayar destekli yüz dismorfoloji analizinin etkinliği
Doç.Dr. İBRAHİM AKALIN
8.05.2015
9.11.2015
3998
B.Etkinlik
Kapanmış
Orta ve Batı Asya’da Yönetim Kültürü Temalı Uluslararası Sempozyum Projesi
Prof.Dr. HAYRUNNİSA ALAN
5.05.2015
7.03.2016
34798,2
Sempozyum
Kapanmış
Alzheimer Hastalığı için olası bir tedavi ajanı olarak Omega3
Doç.Dr. A. SEDA ARTIŞ
4.05.2015
4.11.2015
4000
B.Etkinlik
Kapanmış
Cezayir Milli Kütüphanesindeki Türkçe Yazma Eserlerin Katalogu
Prof.Dr. SADIK YAZAR
22.04.2015
22.01.2016
9735
G. Araştırma
Kapanmış
II. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumuna Katılım
Prof.Dr. CENGİZ ALACACI
22.04.2015
22.07.2015
699
B.Etkinlik
Kapanmış
Larenksin benign premalign ve malign lezyonlarında miRNA düzeylerinin karşılaştırılması
Prof.Dr. LOKMAN UZUN
21.04.2015
21.06.2016
19973,8
T.Uzmanlık
Kapanmış
"Lale Devri"nin Lale'si: Çiçek Üzerinden Dönem Sorgulaması
Prof.Dr. SELİM KARAHASANOĞLU
14.04.2015
14.04.2017
9784
Y.Lisans
Kapanmış
Dini İnançların Kadınların Çalışma Kararları Üzerine Etkileri Türkiye Üzerine Bazı Bulgular
Prof.Dr. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN
14.04.2015
14.08.2015
6000
B.Etkinlik
Kapanmış
Mikozis Fungoidesli hastalarda CYP1B1 gen polimorfiziminin fototerapi tedavisi öncesi ve sonrası sitokrom P450 enzim CYP1A1 CYP1B1 ve CYP2E1 ekspresyonlarına etkisinin immünohistokimyasal yöntemlerle değerlendirilmesi
Doç.Dr. AYŞE SERAP KARADAĞ
13.04.2015
13.04.2017
29494,08
G. Araştırma
Kapanmış
Ahlak-merkezli bir Medeniyet İmkanı ve İslamın Katkısı
Prof.Dr. HAMZA ATEŞ
9.04.2015
10.08.2015
6000
B.Etkinlik
Kapanmış
Yarı 2-Kuadratik Modüller
Doç.Dr. HASAN ATİK
8.04.2015
8.07.2015
5080
B.Etkinlik
Kapanmış
Bosnadaki İslami Yazmaları Kataloglama Çalışmaları: Teşan ve Travnik Koleksiyonları
Prof.Dr. SADIK YAZAR
3.04.2015
3.07.2015
3350
B.Etkinlik
Kapanmış
Displazi içeren kolorektal adenom ve kolorektal karsinomlarda Beclin-1,CEA,Bax ve Bcl-2 salınımı ve patolojik parametrelerle ilişkisi
Prof.Dr. ABDULLAH AYDIN
1.04.2015
1.10.2016
16340,4
T.Uzmanlık
Kapanmış
İskemik serebrovasküler olay takibinde Endocanın prognostik değeri
Doç.Dr. ASUMAN ORHAN VAROĞLU
26.03.2015
28.03.2016
6969,6
T.Uzmanlık
Kapanmış
MAVERA DERGİSİ VE TÜRKİYE'DE SOSYO-POLİTİK BİÇİMLENME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Doç.Dr. ÖMER SAY
24.03.2015
24.08.2016
7838,96
G. Araştırma
Kapanmış
Yumuşak Güç Bağlamında Türkiye'deki Belediyelerin Uluslararası Kardeş Şehir İşbirlikleri
Prof.Dr. TARKAN OKTAY
24.03.2015
24.09.2015
6000
B.Etkinlik
Kapanmış
"Medeniyet Medical Journal" isimli süreli bilimsel tıp dergisinin yayınlanması
Prof.Dr. MUSTAFA SAMASTI
20.03.2015
21.03.2016
18732,5
Süreli Yayın Destek
Kapanmış
Information extraction from vibration data a time series approach
Dr.Öğr.Üyesi İBRAHİM GENÇ
19.03.2015
19.06.2015
4000
B.Etkinlik
Kapanmış
Psoriasis vulgaris hastalarında Fototerapi tedavisinin CYP 450 ve GST izoenzimlerinin ekspresyonuna etkisi
Doç.Dr. AYŞE SERAP KARADAĞ
18.03.2015
18.08.2015
6000
B.Etkinlik
Kapanmış
Piren Gruplarına Sahip Polistiren Kopolimerinin Sentezi ve Anyon Sensör Uygulamaları
Dr.Öğr.Üyesi MESUT GÖRÜR
18.03.2015
18.09.2015
1575
B.Etkinlik
Kapanmış
Yaratıcı Drama Yolu ile Deyimlerin Öğretilmesi İleri Düzey Yabancı Dil Türkçe Dersleri İçin Örnek Oluşumu
Dr.Öğr.Üyesi ELİF KIR CULLEN
18.03.2015
18.06.2015
3540
B.Etkinlik
Kapanmış
Anaerobik Kesikli Reaktörlerde Azo Boyaların Biyodegredasyonu
Prof.Dr. ÖZGÜR AKTAŞ
13.03.2015
13.07.2015
2000
B.Etkinlik
Kapanmış
Ric8B proteininin Golgi Organeli ile Etkileşiminin İncelenmesi
Prof.Dr. GÜLER ÖZTÜRK
5.03.2015
6.03.2017
54945,02
G. Araştırma
Kapanmış
AlSiyasah AlShariyah Yönetimi: Ekonomik Kalkınma Projesi
Doç.Dr. İBRAHİM GÜRAN YUMUŞAK
20.02.2015
20.07.2015
6000
B.Etkinlik
Kapanmış
Malign melanom displastik nevüs banal nevüs normal ciltlerde MMP9 MMP13 MMP21 VE TIMP1 ekspresyonu
Prof.Dr. ABDULLAH AYDIN
13.02.2015
15.08.2016
12690
T.Uzmanlık
Kapanmış
Tekstil endüstrisi atıksularının arıtımı amacıyla dinamik membran biyoreaktör geliştirilmesi ve ozonlama prosesiyle birlikte kullanımı
Prof.Dr. ERKAN ŞAHİNKAYA
12.02.2015
12.02.2016
52805,39
Ulusal Katılımlı
Kapanmış
Divalent Metal İyonlarının Tayininde Kullanılmak İçin Gözenekli Membran Hazırlanması ve Karakterizasyonu
Doç.Dr. KAAN KEÇECİ
9.02.2015
9.11.2016
54049,76
K. Dışı Teşvik
Kapanmış
Elektrokimya Araştırmaları Sonucunda Geliştirilen Nanoelektrodların Üretim Sürecinin Uluslararası Patent İncelemesi Ve Başvurusunun Yapılması
Doç.Dr. KAAN KEÇECİ
9.02.2015
10.02.2016
3953
Fikri Mülkiyet
Kapanmış
AGRESİF PROSTAT KANSERİ ETYOLOJİSİNDE miRNA VE TREG İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Prof.Dr. MUHAMMET İHSAN KARAMAN
9.02.2015
9.02.2016
47002,9
G. Araştırma
Kapanmış
DÜNYA SİYASETİNDE AFRİKA 1
Dr.Öğr.Üyesi İSMAİL ERMAĞAN
6.02.2015
6.10.2015
14986
Süreli Yayın Destek
Kapanmış
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Araştırma Laboratuvarı Alt Yapısının Kurulumu
Prof.Dr. IŞIN NERGİZ GEREN
5.02.2015
6.06.2016
249957,03
Alt Yapı
Kapanmış
Öğretmen adaylarının grafik kavramına ilişkin metaforik algıları
Dr.Öğr.Üyesi NİHAN ŞAHİNKAYA
22.12.2014
23.03.2015
4000
B.Etkinlik
Kapanmış
TÜRKİYEDEKİ BELEDİYELERİN TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE KARDEŞ ŞEHİR İLİŞKİLERİ
Prof.Dr. TARKAN OKTAY
18.11.2014
18.02.2015
500
B.Etkinlik
Kapanmış
BEŞERİ SERMAYEDEN SOSYAL SERMAYEYE: SOSYAL SERMAYENİN KENTSEL TOPLUMUN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ KATKISI
Doç.Dr. İBRAHİM GÜRAN YUMUŞAK
17.11.2014
17.02.2015
1900
B.Etkinlik
Kapanmış
SANAL KAYTARMA DAVRANIŞLARINDA ÖRGÜTSEL ADALET ALGISININ ROLÜ
Prof.Dr. HAMZA ATEŞ
17.11.2014
17.02.2015
2000
B.Etkinlik
Kapanmış
ŞEHİR KİMLİĞİ VE SOSYOEKONOMİK YAPI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME KIRŞEHİR ÖRNEĞİ
Prof.Dr. SEYFETTİN ERDOĞAN
17.11.2014
17.02.2015
1600
B.Etkinlik
Kapanmış
Tarihi Yapıların Depreme Karşı Korunması için Yenilikçi Teknolojiler
Doç.Dr. FUAT ARAS
13.11.2014
13.02.2015
1488
B.Etkinlik
Kapanmış
Dissection of antioxidant response in Arabidopsis thaliana roots in response to different inorganic nitrogen sources
Doç.Dr. TURGAY ÇAKMAK
28.10.2014
28.11.2014
6000
B.Etkinlik
Kapanmış
Sonsuz Matrisler ve Invariant Ortalama
Doç.Dr. Rahmet SAVAŞ
24.10.2014
24.04.2015
1700
B.Etkinlik
Kapanmış
Borsa İstanbul’daki Ramazan Ayı Etkisinin incelenmesi
Dr.Öğr.Üyesi ENDER DEMİR
1.10.2014
1.01.2015
4000
B.Etkinlik
bottom of page