top of page

TÜBİTAK Projelerimiz

Üniversitemizin değerli akademisyenlerinin yürütmüş olduğu ve halen yürürlükte olan TÜBİTAK tarafından desteklenen projeleri aşağıda listelenmiştir. TÜBİTAK Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini destekleme konusunda üniversitelere destek sağlamakta ve ülkemizin araştırma kapasitesinin yükseltilmesinde öncü rol oynamaktadır. Proje fikirleri olan siz değerli akademisyenlerimiz TÜBİTAK ve diğer destekleyici kuruluşlara ait destek çağrılarına ilişkin detaylı bilgileri Proje Destekleri sayfasından edinebilirsiniz.

Project No
Project Name
Executive
Starting Date
End Date
Status
Type
Institution Budget
Budget (TL)
115S810
Genç ve Yaşlı Sıçanlarda Bellek Oluşumu ve Depolanmasının, Zaman Bağımlı Olarak Beynin Farklı Bölgelerinde DNA Metilasyonu Yönünden Incelenmesi.
GÜLER ÖZTÜRK
1.09.2015
1.09.2017
Sonuçlandı
3001 - Başlangıç AR-GE
6000
83000
214S521
İnsan Antikor Gen Kütüphanelerinin Kurulumu Ve Karakterizasyonu.
IŞIN NERGİZ GEREN
1.06.2015
1.06.2017
Sonuçlandı
3001 - Başlangıç AR-GE
30000
100000
214M235
Betonarme Yapılarda Bölme Duvarların Yapıların Dinamik Davranışlarına Etkilerinin Tam Ölçekli Ve Hasarlı Deneylerle Araştırılması
FUAT ARAS
15.04.2015
15.01.2017
Sonuçlandı
3501 - Kariyer
55000
195375
115C015
Zihinsel engelli yetişkinlerde psikiyatrik semptomların prevalansının ve eşlik eden faktörlerin belirlenmesi ve bu popülasyonun ruh sağlığı servislerine erişiminin değerlendirilmesi (bu amaçla tarama ölçeği olan PAS-ADD checklist `in Türkiye`de geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasının yapılması)
AYNUR GÖRMEZ
10.02.2015
1.02.2017
Sonuçlandı
BİDEB-2232
-
20500
114Z464
Study Of Axially Coordinated Phthalocyanines as Anti-Fibrilogenic Agents and Sers-Probes For Amyloid Aggregates Detection
NURİYE AKBAY
1.12.2014
1.12.2016
Sonuçlandı
Uluslararası
-
15000
114S188
Eroin Bağımlı Beyin Dokusunda Moleküler Mekanizmalar
SADRETTİN PENÇE
15.11.2014
15.07.2020
Sonuçlandı
1003 - Öncelikli Alanlar (2. Aşama)
74160
923762
114Z391
Amiloid Fibrillerin Etkili Tayini İçin Siyanin Boyalarının Metal Genişletilmiş Floresans Problarının Geliştirilmesi
NURİYE AKBAY
15.11.2014
15.01.2017
Sonuçlandı
1001 - Araştırma
23879
319374
114S419
Prostat Kanseri Gelişiminde Hippo Sinyal İletim Sistemi Üyesi Yap (Yes-Associated Protein)'ın Rolünün Araştırılması
FİLİZ KISAAYAK ÇOLLAK
15.10.2014
15.10.2016
Sonuçlandı
3501 - Kariyer
15000
207000
114Z302
Radikalik Tempo Gruplarına Sahip Farklı Topolojilerde Polimerlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Organik Radikal Pil Uygulamaları
MESUT GÖRÜR
15.10.2014
15.04.2018
Yürürlükten kaldırıldı
1001 - Araştırma
22991
252907
114K204
Öğretmen Yetiştirme Programlarına Yönelik Web Tabanlı Staj İzleme ve Destek Sisteminin (Sides) Geliştirilmesi Uygulanması ve Değerlendirilmesi
ÖZCAN ERKAN AKGÜN
1.10.2014
1.08.2016
Sonuçlandı
1001 - Araştırma
9475
144721
113Y336
Tekstil Endüstrisi Atıksularının Anaerobik ve Aerobik Membran Biyoreaktörlerde Arıtımı ve Su Geri Kazanımı
ERKAN ŞAHİNKAYA
1.06.2014
1.06.2016
Sonuçlandı
1003 - Öncelikli Alanlar (2. Aşama)
49968
617460
213M549
Eğrisel Nano-Yüzeylerde Yüzey-Akışkan Etkileşimlerinin İncelenmesi
ALİ DİNLER
15.03.2014
15.09.2016
Sonuçlandı
3501 - Kariyer
8033
122113
113E506
Döngüde-Doktor Sistemlerinde Tıbbi Görüntülerin Analizi
ULAŞ VURAL
1.03.2014
1.03.2016
Sonuçlandı
3501 - Kariyer
11995
158947
113Z267
Yüksek Performansli Benzoksazin Termosetleri İçin Reaktif Gruplu Monomerler
KÜBRA DEMİR
1.03.2014
1.03.2016
Sonuçlandı
3501 - Kariyer
11561
163627
113Z577
Fonksiyonel Stiren Polimerlerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektroeğirilmiş Nanofiberlerinin Üretilmesi
MESUT GÖRÜR
15.02.2014
15.12.2017
Yürürlükten kaldırıldı
3501 - Kariyer
14966
194626
113C033
Ric-8A proteinin Golgi organelinin yapisina ve fonksiyonlarina etkisinin incelenmesi
ŞÜKRÜ SADIK ÖNER
26.11.2013
1.09.2015
Sonuçlandı
BİDEB-2232
-
20000
113F161
Grafen ve Grafit Spin Filitresi
HÜSEYİN KURT
15.10.2013
15.04.2017
Sonuçlandı
1001 - Araştırma
32755
400805
113Z335
Hızlı DNA Analizi İçin İz-aşındırma Yöntemi Kullanılarak Nanopor Sensor Hazırlanması ve Karakterizasyönü
KAAN KEÇECİ
15.10.2013
15.08.2016
Sonuçlandı
3501 - Kariyer
20757
270335
1,13E+116
Diş Görüntülerinin Biyometrik Olarak Kullanılarak Otomatik Kimlik Belirlenmesi
AYŞE BETÜL OKTAY
1.10.2013
1.10.2015
Sonuçlandı
3501 - Kariyer
8910
125019
113F106
Manyetik Kendiliğinden Organize Nano (Kon) Parçacıklardan İnce Film Üretilmesi
HÜSEYİN KAVAS
15.09.2013
15.03.2017
Yürürlükten kaldırıldı
3501 - Kariyer
18750
256875
113Z472
Organik/İnorganik Nanotellerin Sentezi Ve Analizi
MUSTAFA COŞKUN
1.08.2013
1.08.2014
Sonuçlandı
1002 - Hızlı Destek
-
29979
112Y029
Türkiye'deki Volkanik Krater Göllerinin Algolojik Yapısının Belirlenmesi, Mikroalg Kütüphanesi Oluşturulması ve Kültüre Alınan Mikroalglerin Endüstriyel Potansiyellerinin Değerlendirilmesi
TURGAY ÇAKMAK
1.11.2012
1.11.2015
Sonuçlandı
3501 - Kariyer
19915
318066
112Y008
İçme Sularından Eş Zamanlı Olarak Nitrat Ve Cr(Vi) Giderimi Amacıyla Heterotrofik, Kükürt-Bazlı Ototrofik Ve Miksotrofik Denitrifikasyon Proseslerin Araştırılması
ERKAN ŞAHİNKAYA
15.04.2012
15.04.2013
Sonuçlandı
1002 - Hızlı Destek
-
25000
110S454
Yapay biyoaktif matrislerle korneal stroma rejenerasyonu
BAHRİ AYDIN
1.05.2011
1.05.2013
Sonuçlandı
1001 - Araştırma
10360
149960
110Y256
Yeraltı Sularından Nitrat Giderimi için Elementel Kükürt Bazlı Ototrofik ve Miksotrofik Denitrifikasyonun İncelenmesi ve Arseniğin Proses Performansına Etkisinin İrdelenmesi
ERKAN ŞAHİNKAYA
1.05.2011
1.05.2013
Sonuçlandı
1001 - Araştırma
24000
304000
109Y374
Asidik Maden Sızıntı Sularının Geçirge Reaktif Bariyerler (Yerinde Arıtım) ve Anaerobik Perdeli Reaktörler (Dışarıda Arıtım) Kullanarak Arıtımı
ERKAN ŞAHİNKAYA
15.02.2011
15.02.2013
Sonuçlandı
Uluslararası
-
8000
122K097
Eski Yunan Tarihyaziminda Dönüm Noktalari
OĞUZ YARLIGAŞ
1.07.2022
1.07.2023
Yürürlükte
1002 - Hızlı Destek
-
30550
122S028
N-Asetil Sistein (Nac) Yüklü Polimerik Nanopartiküllerin Alzheimer Hastalığı?Ndaki Terapötik Etkisinin In Vitro Ve In Vivo Modellerde Araştırılması
NAGEHAN ERSOY TUNALI
15.06.2022
15.06.2025
Yürürlükte
1001 - Araştırma
-
794940
221Z372
Grafen Oksit ve İndirgenmiş Grafen Oksitin Miyelin Kılıf Sentezine Etkilerinin 3D Kültürde Gen Ekspresyon Seviyesinde İncelenmesi ve Hesaplamalı Olarak Moleküler Düzeyde Modellenmesi
SALİHA ECE ACUNER ZORLUUYSAL
15.06.2022
15.06.2025
Yürürlükte
3501 - Kariyer
-
471820
221S480
Preterm Bebeklerde Emme Becerilerini Destekleme Paketinin Tam Emzirmeye Geçiş Süresi, Emme Başarısı ve Taburculuk Süresi Üzerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma
AYNUR AYTEKİN ÖZDEMİR
1.06.2022
1.06.2023
Yürürlükte
1002 - Hızlı Destek
-
39700
221S893
Salgın Hastalıkların Epidemiyolojik ve Ekonomik Açıdan Matematiksel ve Ajan Tabanlı Yöntemlerle Modellenmesi ve Simülasyonu
HASAN GÜÇLÜ
1.06.2022
1.06.2024
Yürürlükte
1001 - Araştırma
92102
397352
118C584
Erken Cumhuriyet Döneminde Türk-İspanyol İlişkilerinin Analizi (1923-1939)
ESİN TÜYLÜ TURAN
1.05.2022
1.05.2024
Yürürlükte
BİDEB-2218
-
54988
221K159
Duyguların Siyasal Karar Verme Süreçlerinde Kararsız Seçmen Üzerindeki Etkisi
ALİM YILMAZ
1.04.2022
1.04.2023
Yürürlükte
1002 - Hızlı Destek
-
43500
121K846
Tüketicilerin Boykot Davranışlarını Anlama: Boykota Katılım ve Yabancı Şirketlerin Sürdürülebilirlik Problemleri ve Dini Orijinlerinin Etkilerini Inceleyen Senaryo Bazlı Bir Deney
MERTCAN TAŞÇIOĞLU
1.12.2021
1.12.2022
Yürürlükte
1002 - Hızlı Destek
-
3000
121Z846
Meme Kanseri Hücrelerinde Tamoksifene Direnç Mekanizmasının Aşılmasında Epibrassinolid Tarafından Tetiklenen Endoplazmik Retikulum Stresi ve Apoptotik Mekanizmanın Potansiyel Terapotik Etkisinin İncelenmesi
PINAR OBAKAN YERLİKAYA
15.11.2021
15.05.2023
Yürürlükte
1002 - Hızlı Destek
-
44995
121Z873
Diyabet Karşıtı Etkisi Bilinen PGC-1alpha Hedefli SR-18292 Molekülünün Tümör Baskılayıcı Etkisinin Prostat Kanseri Hücre Modellerinde Araştırılması
ÜMMÜHAN DEMİR
15.11.2021
15.11.2022
Yürürlükte
1002 - Hızlı Destek
-
44946
1,21E+209
10-Nanometre Altı Nano-FET'lerin Kuantum İletim Özelliklerinin Hesaplanabileceği Simülatörün Geliştirilmesi
İBRAHİM GENÇ
1.11.2021
1.05.2024
Yürürlükte
1001 - Araştırma
144000
703235
121F253
Yarı-Riemannsal Uzay Formlarında 2-Korunumlu Paralel Normalize Ortalama Eğrilik Vektörüne Sahip Altmanifoldlar (Imusubmanifolds)
RÜYA ŞEN
1.11.2021
1.11.2023
Yürürlükte
3501 - Kariyer
42200
201700
121K037
Helal Ürünlerde Sertifikanın Ve Ürün Özelliklerinin Etkisini Inceleyen Senaryo Bazlı Bir Deney
DURSUN YENER
15.06.2021
15.10.2021
Sonuçlandı
1002 - Hızlı Destek
-
7500
121K062
Covid-19 Pandemi Sürecinde İstanbul?Daki Filyasyon Ekiplerinin Deneyimleri: Çok Disiplinli Bir Fenomenolojik İnceleme
AYŞE POLAT
1.06.2021
1.03.2022
Yürürlükte
1002 - Hızlı Destek
-
23310
220S224
Kanser Hücrelerinde Serin Metabolizmasının Moleküler Temelinin Araştırılması
BURCU YÜCEL
1.04.2021
1.04.2024
Yürürlükte
1001 - Araştırma
72000
580700
120M859
Açık Kaynak Kodlu Astrodinamik Yazılımına Yönelik Albedo Modülü Geliştirilmesi
DEMET ÇİLDEN GÜLER
1.02.2021
1.02.2022
Sonuçlandı
1002 - Hızlı Destek
-
20550
120S758
Prostat Kanserinde Pdl-1 Ekspresyonunun Regülasyonunda, Pi3k ve Jak/Stat Yolaklarının Etkisi
ASIF YILDIRIM
15.11.2020
15.05.2021
Sonuçlandı
1002 - Hızlı Destek
-
29700
120K417
Covid-19 Pandemisinin Evlilik Uyumu Üzerindeki Etkileri
FATMA IŞIL BİLİCAN YURTERİ
1.07.2020
31.12.2020
Sonuçlandı
1001 - Araştırma
-
94045
119K740
Osmanlı Klasik Dönem Matematiğindeki Alan Ve Hacim Hesaplama Çalışmalarının Konumu, Nitelikleri, Değeri Ve Seyri Ile Bunların Mimari Ve Askeri Sahalardaki Yansımaları
ELİF BAGA
1.06.2020
1.06.2022
Yürürlükte
1003 - Öncelikli Alanlar (2. Aşama)
91028
346193
119K746
On Birinci ve On Üçüncü Yüzyıllar Arası İslam Düşüncesinde Fizik Teori Modelleri: Yöntem, Kuram ve Uygulama
İBRAHİM HALİL ÜÇER
1.06.2020
1.02.2023
Yürürlükte
1003 - Öncelikli Alanlar (2. Aşama)
250000
1080695
120K008
17. Yüzyıl Osmanlı Düşünce Arayışlarının Mahiyeti ve Yanyalı Esad Efendinin Katkıları
HARUN KUŞLU
1.06.2020
1.06.2023
Yürürlükte
1003 - Öncelikli Alanlar (2. Aşama)
120000
508715
119F279
Termal Olarak İyileştirilmiş Uygulamalar İçin Arayüzey Isı Transferi Üzerindeki Yüzey Eğriliği Etkilerinin Araştırılması
ALİ DİNLER
15.04.2020
15.10.2022
Yürürlükte
Uluslararası
46032
402412
119Y399
Horseshoe Adasının Kıyısal Mikroalg ve Siyanobakterileri Çeşitliliğinin Belirlenmesi, Kültür Kolleksiyonu Oluşturulması ve Kültüre Alınan Türlerin Genel Biyoteknolojik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
TURGAY ÇAKMAK
15.04.2020
15.04.2022
Yürürlükte
1001 - Araştırma
-
199535
119R031
Süper Hızlı Membran Biyoreaktör (SHMBR) Prosesiyle Tekstil Endüstrisi Atıksularının Arıtımı ve Organik Madde Geri Kazanımıyla Enerji Tasarrufu Potansiyelinin Maksimize Edilmesi
SENEM TEKSOY BAŞARAN
1.04.2020
1.01.2022
Sonuçlandı
1001 - Araştırma
180000
933391
119Y312
Ardışık Sabit Yataklı Anaerobik ve Aerobik Biyoreaktörlerde Metal İşleme Endüstrisi Atıksularının Arıtımı ve Mikrobiyal Popülasyonun Yenilikçi Moleküler Tekniklerle Belirlenmesi
SENEM TEKSOY BAŞARAN
15.10.2019
15.08.2020
Sonuçlandı
1002 - Hızlı Destek
-
45000
119K030
Kısıtlı İşbirliği Olan Devredilebilir Fayda Oyunları İçin Çözüm Kavramları
ÖZER SELÇUK
1.10.2019
1.03.2021
Sonuçlandı
1001 - Araştırma
64500
219000
119K047
Ortadoğu'da Aşiretler ve Siyaset, 1920-2018
MUHAMMED TALHA ÇİÇEK
15.09.2019
15.09.2023
Yürürlükte
3501 - Kariyer
112500
457215
119C008
Hava Robotları ile Yaban Hayatı Takibi
HALUK BAYRAM
1.04.2019
1.04.2021
Sonuçlandı
BİDEB-2232
-
30000
118K298
İznik Konsili'nin Siyasi ve Entelektüel Tarihi Üzerine Bir Araştırma Projesi
TURHAN KAÇAR
1.11.2018
1.09.2021
Sonuçlandı
1001 - Araştırma
36840
188940
118S351
Kanser Hücrelerinde Kolesterol Metabolizmasının Düzenlenmesinde TMEM97 (Transmembran Protein 97)'nin Rolünün Araştırılması
BURCU YÜCEL
1.11.2018
1.11.2022
Yürürlükte
3501 - Kariyer
88431
374976
118S705
Sinterleme Temelli CAD-CAM Yöntemleri Kullanılarak Üretilen Metal-Seramik Restorasyon Altyapılarında Pontik Bölgesinde Marjinal Uyumun Değerlendirilmesi
NECATİ KALELİ
1.11.2018
1.11.2019
Sonuçlandı
1002 - Hızlı Destek
-
19600
118S024
Alternatif Metotlarla Deriden Elde Edilen Kollajenden Elektriksel Eğirme Yöntemi Kullanılarak Fizyolojik Koşullara Dayanıklı Nanofiber Üretimi
MURAT KAZANCİ
15.09.2018
15.12.2020
Sonuç raporu kabul
3001 - Başlangıç AR-GE
23968
95888
217S027
Tip 2 Diyabet Tedavisi Için Kriptokrom (Cry) Proteininin Yıkımını Yavaşlatan Küçük Organik İlaç Adaylarının Belirlenmesi
CİHAN AYDIN
15.07.2018
15.10.2021
Sonuçlandı
1003 - Öncelikli Alanlar (2. Aşama)
365265
1159013
118Y010
Endokrin Bozucu Bileşik Bisfenol-A Gideriminde Aktif Karbonun Lakkaz Ve Peroksidaz Ile Enzimatik Biyorejenerasyonu
ÖZGÜR AKTAŞ
1.07.2018
1.07.2019
Sonuçlandı
1002 - Hızlı Destek
-
29997
217K184
Türkiye'de Sosyal Hareketliliğin Yapısı ve Biçimleri
LÜTFİ SUNAR
1.06.2018
1.09.2020
Sonuçlandı
1001 - Araştırma
137760
542160
117R051
Türkiye Emek Piyasasında Çalışırken İş Arama Davranışı
HÜSEYİN KAYA
15.05.2018
15.09.2019
Sonuçlandı
1001 - Araştırma
43872
181902
217M617
Güncel Yönetmelikler Öncesi Tasarlanıp İnşa Edilmiş Mevcut Yapılardaki Betonarme Perdelerin Sismik Olarak Güçlendirilmesi
YUSUF ŞAHİNKAYA
1.05.2018
1.05.2019
Yürürlükte
1002 - Hızlı Destek
-
25960
217S859
Prostat Kanserinde Önemli Bir Biyobelirteç Olan AMACR'nın Kanser Gelişimine ve Farklılaşmasına Etkilerinin Araştırılması
ÜMMÜHAN DEMİR
1.05.2018
1.05.2020
Sonuç raporu kabul
3001 - Başlangıç AR-GE
29935
97305
217S792
Lösemi Hücrelerinde Glut3 Ekspresyonun Düzenlenmesinde Stat3 Aktivasyonunun Rolünün Araştırılması
BURCU YÜCEL
15.04.2018
15.03.2020
Sonuçlandı
3001 - Başlangıç AR-GE
26300
91900
117Y314
Mikroalgal Biyodizel Üretiminde Bor Kullanımı Üzerine Bir Araştırma
ZEYNEP ELİBOL ÇAKMAK
1.03.2018
1.03.2019
Sonuçlandı
1002 - Hızlı Destek
-
29988
117Z064
Sirkadiyen Ritim - Bağışıklık Sistemi İletişiminde İnterferon-Tetiklenebilir Transmembran Proteini 1 (Ifitm1)'in Görevinin Araştırılması
CİHAN AYDIN
15.10.2017
15.09.2022
Yürürlükte
3501 - Kariyer
112500
382500
117Z007
Biyolojik Saat ile İlgili Dokulara Özgü Moleküler Mekanizmaların Keşfinde Kullanılacak Hassas Yeni Nesil Nanoluc Lüsiferaz Saat Raportör Plazmidlerin Geliştirilmesi
CİHAN AYDIN
15.09.2017
15.06.2021
Sonuçlandı
3001 - Başlangıç AR-GE
29968
99898
116M254
Betonarme Yapılarda Yapısal Hasarların Yapı Dinamik Özelliklerine Olan Etkilerinin Araştırılması Ve Titreşim Analizleri Ile Hasar Tespiti Yapılması
FUAT ARAS
1.07.2017
1.10.2019
Sonuçlandı
1001 - Araştırma
111040
370922
116Y124
Arsenik Içeren Asidik Maden Sızıntı Sularının Sıralı Olarak Işletilen Anaerobik Sülfat-Indirgeyen Ve Aerobik Sülfür-Oksitleyen Membran Biyoreaktörlerle Arıtımı Ve Membran Tıkanma Özelliklerinin Incelenmesi
ERKAN ŞAHİNKAYA
15.04.2017
15.04.2019
Sonuçlandı
1001 - Araştırma
168988
566961
116Y390
Ülkemizde Artemia Yetiştiriciliği Için Besinsel Özellikleri Değiştirilmiş Mikroalglerin Kullanım Potansiyellerinin Değerlendirilmesi
ZEYNEP ELİBOL ÇAKMAK
15.03.2017
15.03.2019
Sonuç raporu kabul
3001 - Başlangıç AR-GE
29628
99883
116S650
Prostat Kanseri Tanısında Kullanılacak İnsan Monoklonal Antikorlarının Geliştirilmesi
IŞIN NERGİZ GEREN
1.03.2017
1.12.2019
Yürürlükten kaldırıldı
1005 - Yeni Fikirler ve Ürünler
99500
298500
116C070
Türkiye'de Gerçekçi Salgın Hastalık Simülasyonu
HASAN GÜÇLÜ
14.07.2016
1.06.2018
Sonuçlandı
BİDEB-2232
-
8000
116C026
FROM CONQUEST TO PEACE CONSCIOUSNESS: OTTOMAN DIPLOMACY IN THE SIXTEENTH CENTURY
MUHAMMET ZAHİT ATÇIL
15.06.2016
14.06.2017
Sonuçlandı
2236-CoFund
-
197576
116S078
Kolesteatoma ve Timpanosklerotik Plak Oluşumunda Bakterilerin Rolü: DNA Dizi Analizine Dayalı Moleküler Araştırma
MAHMUT TAYYAR KALCİOĞLU
1.06.2016
1.09.2017
Sonuçlandı
3001 - Başlangıç AR-GE
29950
102850
115E747
Kuantum Hesaplamanın Bioinformatik Ve Kimyadaki Problemlere Uygulanması
AMMAR DAŞKIN
1.01.2016
1.09.2016
Sonuçlandı
1002 - Hızlı Destek
-
24108
bottom of page