top of page

Sosyal Projelerimiz

Üniversitemizin değerli akademisyenlerinin yürütmüş olduğu ve halen yürürlükte olan Sosyal Sorumluluk Projeleri aşağıda listelenmiştir. Belediyeler, STK'lar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklaşa yapılan bu tür projeler Rektörlüğümüz tarafından da teşvik edilmektedir. Proje fikirleri olan siz değerli akademisyenlerimiz destekleyici kuruluşlara ait destek çağrılarına ilişkin detaylı bilgileri Proje Destekleri sayfasından edinebilirsiniz.

Üniversitemiz 1) Fiziki gelişim, 2) Akademik kadronun güçlendirilmesi, 3) Öğrenci kalitesinin ve tercih edilme oranının artması, 4) Eğitim programlarının reel dünyayla entegrasyon içinde ve sürekli güncellenmesi konularına çok önem veriyor ve bu doğrultuda somut adımlar atıyoruz.

Bu kapsamda kalıcı binaların yapılmasında ve inşaat süreçlerinde büyük ilerleme kaydettik. Son teknolojiyle donatılmış laboratuvarlar ve derslikler aracılığıyla eğitim öğretimin niteliğini artırdık. Yaş ortalaması 39 olan ve dünyadaki bilimsel gelişmeleri yakından takip eden dinamik bir akademik kadro kurduk. Atama ve yükselme kriterlerinde değişiklik yaparak Akademisyen alım süreçlerinde sosyal projelere katılma ve topluma katkı sunma şartı koyduk. Öğrencilerin sosyalleşmesi ve toplumla iç içe olması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul İl Müftülüğü, Belediyeler, Kaymakamlıklar ve sivil toplum kuruluşlarıyla birçok alanda protokoller imzaladık ve birlikte projeler yapmaya devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz projelerden bazıları şöyle:

Atama ve Görevde Yükselme Kriterlerine, Sosyal Sorumluluk Projelerine Katılma ve Topluma Katkı Sunma Şartını Ekledik

Eğitim kapsamında öne çıkan, topluma hizmet anlayışıyla kurguladığımız faaliyetlerimize örnek olarak, üniversitemizi tercih edecek akademisyenlerimize yönelik olarak Görevde Yükselme ve Atama kriterlerimizde değişiklikler yaparak; sosyal sorumluluk projelerine katılma ve topluma katkıda bulunma kriterine puan verdik. Böylece akademisyenlerimizi topluma faydalı olmaya ve katkı sunmaya teşvik ediyoruz.

Öğrencilerimize Diploma Eki Veriyoruz

Lisans düzeyinde öğrencilerimize normal diploma yanında öğrencilerin sosyal katkıları, beceri ve yetkinliklerini ortaya koyacak, ölçülmesine imkan verecek “Diploma Eki” veriyoruz. Hedefimiz öğrencinin eğitim anlayışını yeniden şekillendirmektir. Yine bu hedefle öğrencilerimizin gerçekleştirdiği sosyal faaliyetler ve toplum katkılarını eğitim döneminde öğrenciye bir vasıf olarak kazandırmaktır. Ayrıca öğrencilerimiz mezun olduktan sonra ve iş hayatına atılırken, üniversite sürecinde yaptıkları sosyal çalışmaları belgelendirmiş olacaktır.  

Eğitimde öğrencilerimize yönelik olarak da “gönüllülük” adı altında seçmeli dersler açacağız. Bu derslerin içerikleri öğrencileri gönüllü sosyal projeler geliştirip uygulamaya teşvik edecek şekilde oluşturulmaktadır. Hedefimiz öğrencinin eğitim anlayışını yeniden şekillendirmektir. Yine bu hedefle öğrencilerimizin gerçekleştirdiği sosyal faaliyetler ve topluma katkıları, mezun olurken diplomalarıyla birlikte alacakları diploma eki belgesinde de belirtilecektir.

Genç Ofis ve Kariyer Planlama Desteği

31 Temmuz 2019’da Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Üniversitemiz arasında imzalanan “Gençlik ve Gönüllülük İş Birliği Protokolü” uyarınca yerleşkelerimizde eğitsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal çalışmalar yapmak amacıyla İMÜ Genç Ofis kuruldu.

İMÜ Genç Ofis, öğrencilerimizi gönüllülük projelerine katılmaya teşvik etmenin yanı sıra, onlara sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere, çeşitli toplantı, eğitim, seminer ve gezilere katılma imkânı sunuyor. Genç Ofisimizde öğrencilerimiz, bir araya gelip kendi toplantı ve organizasyonlarını yapabilecek, ilgi duydukları konuları araştırabilecek, çeşitli akademik ve sosyal etkinlikler gerçekleştirebilecek, kendi gönüllülük projelerini hayata geçirebilecekler.

Öğrencilerimize Yönelik Destekleme ve Gelişim Etkinlikleri

23 Haziran 2020 tarihinde İstanbul Müftülüğü ile imzalanan protokol uyarınca, İstanbul Müftülüğü tarafından öğrencilerimiz ve personelimize kişisel ve mesleki gelişimlerinde ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve yetkinliğin kazandırılması süreçlerinde uzman yönlendirmesi ve desteği sağlanacak.

Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet Vakfı yayınları başta olmak üzere, Din İşleri Yüksek Kurulunca tavsiye edilen diğer faydalı yayınlar Üniversite kütüphanemize ücretsiz olarak temin edilecek.  

Psikolojik Destek ve Mentörlük Çalışmaları

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Üniversitemiz, Sakarya Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ve İslam Medeniyeti Vakfı arasında imzalanan “Öğrenme Esnekliğine Dayalı Bütünleşik Kalıcı Öğretim Modeli Projesi”ne yönelik işbirliği protokolü ile öğrencilere milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin kazandırılması, bununla birlikte öğrenci ve öğretmenlerin mesleki ve akademik gelişimine katkıda bulunmak ve akademisyenlerle öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmasının sağlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında Üniversitemiz okullardaki öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilere yönelik konferans, seminer, eğitim, çalıştay, söyleşi, atölye çalışmaları, farkındalık ve vizyon etkinliklerine katkı verecek; okullarda akademik personel tarafından proje danışmanlığı ile akademik mentorlük eğitim ve seminerleri verilecek; okullardaki öğrenciler Üniversitemizin kampüs ve kütüphanelerinden yararlanarak belli etkinliklere veya derslere katılabilecek, aynı zamanda kariyer merkezlerinin gerçekleştirdiği çalışmalardan faydalanabilecektir.

Hükümlülere Yönelik Sosyal Sorumluluk Projeleri

Üniversitemiz ile Ümraniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile imzalanan işbirliği protokolü, bu kurumda kalan hükümlülerin, yeniden sosyal yaşama hazırlanmaları için gerekli bilgi ve becerileri kazanmaları için ve kurum personelinin moral, motivasyon ve verimliliğinin arttırılması için gerekli olan eğitim-öğretim, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler ile mesleki kurslar ve sağlık taramaları gibi faaliyetlerin işbirliği içinde yapılmasını amaçlıyor.

Protokol kapsamında Üniversitemiz, Ümraniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan hükümlü ve tutukluların özelliklerine uygun kurs programları, yayın ve eğitici materyaller hazırlayacak; tiyatro ve sinema kulübü, müzik koroları, halk oyunları ve folklor ekipleri oluşumunda Kurum ile ortak projeler üreterek destek sağlayacaktır.

 

ÖĞRETİM ÜYELERİMİZ VE ÖĞRENCİLERİMİZ, BİRÇOK ULUSAL VE ULUSLARARASI BAŞARI KAZANDI

Öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz, hem ulusal hem uluslararası alanda önemli başarılar elde ediyorlar ve ödüllendiriliyorlar. Örneğin 2021 Yılı Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim Ödülleri’nde Öğretim Üyelerimiz TÜBİTAK Teşvik Ödülü ile TÜBA-TESEP Mehmet Genç Özel Ödülü’nü kazandı ve ödüllerini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Diğer yandan Stanford Üniversitesi'nin öncülüğünde hazırlanan “PLOS Biology” dergisindeki “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" makalesinde, Üniversitemizin farklı fakültelerinde görev yapan  8 öğretim üyesi yer aldı.

Öğrencilerimiz de ulusal ve uluslararası yarışmalarda kayda değer dereceler elde ettiler. Bu doğrultuda öğrencilerimiz TÜBİTAK-Cumhurbaşkanlığı Suyun Yarını Proje Yarışması’nda, Teknofest 2021 Uluslararası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'nda ve NASA sponsorluğunda düzenlenen 2019 CanSat Model Uydu Yarışması'nda önemli başarılar kazandı.

TOPLUMSAL KATKI ODAKLI ETKİNLİK, PROJE VE İŞBİRLİKLERİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesindeki tüm akademik faaliyetlerin toplumsal gelişime katkı sunması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte Tıp, Diş Hekimliği, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sağlık Bilimleri Fakülteleri ve Sosyoloji Bölümü gibi Üniversite’ye toplumsal katkı alanında güç kazandıran akademik birimlerin yanı sıra Aile Danışmanlığı ve Eğitimi, Erken Çocuklukta Özel Eğitim, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sivil Toplum Örgütlerinin Yönetimi, Yerel Yönetimler ve Şehircilik, Manevi Danışmanlık ve Rehberlik gibi lisansüstü programlar da kurumun doğrudan bu amaca yönelik önemli yapılanmalarıdır. Ayrıca lisans düzeyinde “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi verilmektedir.

Toplumsal katkı odaklı faaliyet ve iş birliklerinden bazıları şunlardır:

 1. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen İstanbul Kalkınma Ajansı Proje başvuruları kapsamında, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Sultanbeyli, Sancaktepe Kaymakamlıkları ortaklığında yürütülen ve sivil toplum kuruluşları ile Üsküdar ve Sultanbeyli Belediyelerinin iştirakleriyle gerçekleştirilen “Beş Boyutlu Gelecek” isimli proje yürütülmektedir.

 2. Güngören Kaymakamlığı, Güngören İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi arasında Siber Zorbalıkla Mücadelede İş Birliği Protokolü imzalandı.

 3. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneği ve Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği arasında protokol imzalandı.

 4. 15 Temmuz Derneği ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

 5. Üniversitemiz İşbirliğiyle TÜBA Döngüsel Ekonomi Sempozyumu yapıldı

 6. Dijital Çağda Yapay Zeka Sistemleri ve Nesnelerin İnterneti temalı Uluslararası EAMMIS (European, Asian, Middle Eastern, North African Conference on Management & Information Systems) 2021 Konferansı 45 ülkeden ziyaretçinin katılımıyla İstanbul Medeniyet Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

 7. Uluslararası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu gerçekleştirildi.

 8. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrenci toplulukları tarafından 1. Sağlık Bilimleri Sempozyumu gerçekleştirildi.

 9. Medeniyet Üniversitesi ve Frantz Fanon Üniversitesi arasında imzalanan akademik iş birliği protokolü kapsamında Kadın Hastalıkları Doğum ve Pediatri Programı başladı.

 10. 2023 Eğitim Vizyonu, Salgın Krizi ve Dijitalleşme Bağlamında Okul Özerkliği Konferansı gerçekleştirildi.

 11. MSD Türkiye firması ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

 12. İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Türkiye Organ Nakli Vakfı Uluslararası Karikatür Yarışması için protokol imzaladı.

 13. İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve Bağcılar Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

 14. AB Başkanlığı ortaklığı ile Üniversitemizde “Gençlerle AB Buluşmaları” başlıklı program gerçekleştirildi.

 15. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Beçin Kalesi’nde kazı başkanlığını İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kadir Pektaş’ın yürüttüğü çalışmalarda Yıldız Savaşçısı heykelciğinin parçası bulundu.

 16. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu ve Prof. Dr. Selim KARAHASANOĞLU Türk Tarih Kurumu Bilim Kurulu asli üyeliğine seçildi.

 17. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ekrem Tak TÜBA-TESEP Mehmet Genç Ödülü’nü aldı.

 18. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Muhammed Talha Çiçek TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik ödülü aldı.

 19. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Lütfi Sunar’ın görev aldığı “Covid-19 Salgını Sonrası Uzaktan Çalışmaya Adaptasyonların Seyahat Davranışlarına ve Konut Yer Seçimine Gerçekleşmiş ve Beklenen Etkilerinin Araştırılması: İstanbul-Kocaeli Tekirdağ Kent Bölgesi Örneği” başlıklı proje TÜBİTAK 1001 projeleri kapsamında destek aldı.

 20. İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Belgin Erhan ISCoS’un Önleme Komitesi Başkanı oldu.

 21. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, dünyanın önde gelen üniversite sıralama kuruluşlarından Times Higher Education’ın THE Impact Rankings 21 etki sıralamasında Sağlık ve Kaliteli Yaşam kategorisinde ilk kez sıralamaya girdi.

 22. Geçmişten Günümüze Türk Yazınında Kadının Temsili Çalıştayı yapıldı.

 23. Üniversitemizde Erişilebilirlik Engellilik Konferansı gerçekleştirildi.

 24. Dünya Karikatüristlerinin Gözünden Bağımlılık Sergisi düzenlendi.

 25. Yeşilay’ın kuruluşunun 101. yılında Orhanlı yerleşkesinde 101 fidan dikildi.

 26. Diş Hekimleri Haftası kapsamında Ağız Sağlığı Farkındalık Etkinliği gerçekleştirildi.

 27. Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde “Otizm Spektrum Bozukluğuna Çok Yönlü Bakış” başlıklı bir panel düzenlendi.

 28. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde “Yüzde Non-invaziv Uygulamalar” kursu düzenlendi.

 29. Üniversitemizde Ağız Sağlığı Farkındalık Etkinliği yapıldı.

 30. Üniversitemiz Güney Yerleşkesi’nde 11 Kasım 2021 tarihinde Kadıköy İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından öğrencilere yönelik aşı uygulaması gerçekleştirildi.

UYK Number
Project Name
Project Executive and Members
Project Dates
01.06.2023
“Sorularım Var: Öğrenciler Soruyor, Akademisyenler Cevaplıyor"
Prof. Dr. Mehmet Emin MAŞALI, Dr. Öğr. Üyesi Osman Nuri DEMİR, Arş. Gör. Ali Taha ORDU, Arş. Gör. Betül GENAN, Arş. Gör. Fatma Büşra ÇOBAN, Arş. Gör. Furkan DEMİR, Arş. Gör. Hatice Kübra ARSLAN, Arş. Gör. Rabia Hacer BAHÇECİ, Arş. Gör. Sümeyra Hatice SANDIKÇI, Arş. Gör. Zeyneb Nur KIZILKAYA
01.06.2023-15.06.2024
Sosyal Medya ve Gençler: Tehlikeyi Biliyor muyuz? (Üsküdar Belediyesi’nde görevlendirildi)
Doç. Dr. Ayşegül SAĞKAYA GÜNGÖR
Kadıköy Sağlık Eğitim Vakfı Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin ve Huzurevinde Görev Yapan Sağlık Personellerinin Kolorektal Kanser ve Kolorektal Kanser Tarama Programı Hakkında Bilinçlendirilmelerine Yönelik Sosyal Sorumluluk Projesi (Kadıköy Sağlık Eğitim Vakfı (KASEV)’de görevlendirildi)
Doç. Dr. Turgut Tunç EREN
Yeşil Egzersizle Sağlıklı Yaşlan Projesi (Prof. F. Kerim-Nilüfer Gökay Huzurevi ve Maltepe Huzurevi’nde görevlendirildi)
Proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Berna DİNÇER ile araştırmacılar Prof. Dr. Aygül YANIK, Doç. Dr. Aynur AYTEKİN ÖZDEMİR, Doç. Dr. Nesrin İLHAN, Dr. Öğr. Üyesi Gülin ÖZTÜRK ÖZKAN, Arş. Gör. Emel METE ve Arş. Gör. Gülser CİNBAZ
Kanser Hastası Yakınlarının Sağlıklı Yaşam Alışkanlıklarına Yönelik Farkındalık Geliştirme (Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Kanserli Çocuklara Umut Vakfı ortak Projesi, Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nde görevlendirildi)
Doç. Dr. Fırat ERDOĞAN
Huzurevinde görev yapan sağlık personellerinin yara bakımı hakkında bilinçlendirilmesine yönelik sosyal sorumluluk projesi (Kadıköy Sağlık Eğitim Vakfı (KASEV)’de görevlendirildi)
Doç. Dr. Turgut Tunç EREN
Afet Sonrası Psikososyal Destek Gönüllüleri (Türkiye Kızılay Derneği’nde görevlendirildi.)
Doç. Dr. Aynur GÖRMEZ
Sağlıklı Yaşam Alışkanlıklarına Yönelik Farkındalık Geliştirme (Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nde görevlendirildi)
Doç. Dr. Hasan Hüseyin KARADELİ
Tiyatro ile Krizlere Karşı Afet Bilgi Düzeyi ve Farkındalığının Kazandırılması Projesi” ve “Tiyatro ile Çatışma Çözüm Becerisinin Kazandırılması Projesi (Kartal-Şehit Timur Aktemur Ortaokulu’nda görevlendirildi.)
Doç. Dr. Rujnan TUNA ile araştırmacılar Prof. Dr. Ayşe OKANLI, Doç. Dr. Aynur AYTEKİN, Doç. Dr. Nesrin İLHAN, Dr. Öğr. Üyesi Hacer ATAMAN, Dr. Öğr. Üyesi Cemile SAVCI ve Dr. Öğr. Üyesi Berna DİNÇER
Genç Mühendisler, Kim Korkar Matematikten” temalı “Gençlerle Doğadaki Sihirli Matematik Dünyasına Yolculuk (Ümraniye Belediyesi’nde görevlendirildi)
Prof. Dr. İsmail EKİNCİOĞLU ile Prof. Dr. Rahmet SAVAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Betül HİÇDURMAZ ve Dr. Öğr. Üyesi Sefa Anıl SEZER
Üniversite Öğrencilerinin Teknoloji Bağımlılığı ve Güvenli İnternet Kullanımı Farkındalıkların Artırılması Eğitimi (Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nde görevlendirildi)
Doç. Dr. Füsun EKŞİ
Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı Üyelerinin Prenatal Genetik Tanı ve Tarama Testleri ve Genetik Danışmanlık (KAHEV ile işbirliği içerisinde kadın hekimler ve ilgilenen diğer meslek dallarını bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla 28 Mayıs 2022, 04 Haziran 2022, 18 Haziran 2022 ve 25 Haziran 2022 tarihlerinde 21:00-22:00 saatleri arasında online olarak gerçekleştirilecek toplantılara katılmak üzere görevlendirildi)
Dr. Öğr. Üyesi Elif YILMAZ GÜLEÇ
Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik Rollerinin Güçlendirilmesi” ile “Öğretmenlerin Dijital Yetkinliklerinin Arttırılması (Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevlendirildi.)
Öğr. Gör. Dr. Özlem AKARSU, Dr. Öğr. Üyesi Fatih YAMAN Öğr. Gör. Dr. Zeynep ARDIÇ ile protokolde belirtilen araştırmacılar
“Geriatrik (Yaşlı) Popülasyonda İşitme Değerlendirmesi”, “Geriatrik Popülasyonda Denge Değerlendirmesi”, “Geriatrik Popülasyonda Orta Kulak ve Östaki Fonksiyonlarının Değerlendirmesi” ve “Geriatrik Popülasyonda Tinnitus (Çınlama) Değerlendirmesi” (Üsküdar Belediyesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet MUTLU, Dr. Öğr. Üyesi Başak MUTLU Dr. Öğr. Üyesi Sıdıka CESUR Arş. Gör. Merve TORUN TOPÇU
Engelsiz Aile Engelsiz Toplum (Üsküdar Belediye Başkanlığına bağlı Engelsiz Yaşam Merkezinde görevlendirildi.)
Doç. Dr. Erkan MESCİ
Geriatrik Popülasyonda İşitme Kaybının Araştırılması (Üsküdar Belediyesi bünyesinde görevlendirildi.)
Dr. Öğr. Üyesi Serdal ÇELİK
özel eğitimle ilgili çeşitli konularda gerektiğinde öğretmen, uzman ve ailelere seminer vermek, vakfın özel gereksinimli bireylere ilişkin çeşitli etkinlikleri kapsamında akademik/bilimsel değerlendirmeler yapmak ve görüş bildirme konusunda danışmanlık hizmeti vermek (Alpaslan Otizm Vakfı’nda görevlendirildi)
Prof. Dr. Yeşim Güleç ASLAN
Erişkin Aşılama Küme Randomizasyonu ile Yaşlı Popülasyonda 2020-2021 Kış Sezonu Solunum Yolları Enfeksiyonlarının İleriye Dönük Gerçek Yaşam İzlemi (Beşiktaş Kabataş Sağlık ve Eğitim Vakfı bünyesindeki toplantılarda sosyal sorumluluk projesi kapsamında görevlendirildi.)
Doç. Dr. Ferhat ASLAN
Kadıköy Sağlık Eğitim Vakfı’na bağlı huzurevinde yaşayan yaşlıların ve burada görev yapan sağlık personellerinin akılcı ilaç kullanımı hakkında bilinçlendirilmesine yönelik sosyal sorumluluk projesi (Kadıköy Sağlık Eğitim Vakfı’nda görevlendirildi.)
Doç. Dr. Elif OĞUZ
Kadıköy Sağlık Eğitim Vakfı’na bağlı huzurevinde yaşayan yaşlıların beslenme davranışları ve fiziksel aktivitelerinin geliştirilmesine yönelik sosyal sorumluluk projesi (Kadıköy Sağlık Eğitim Vakfı’nda görevlendirildi.)
Dr. Öğr. Üyesi Hatice İKİIŞIK
Covid-19 Pandemisinde Okul Çocuklarında Sağlıklı Yaşamın Sürdürülmesi Projesi (Kartal-Şehit Timur Aktemur Ortaokulu’nda görevlendirildi.)
Dr. Öğr. Üyesi Nesrin İLHAN, Prof. Dr. Ayşe OKANLI, Doç. Dr. Aynur AYTEKİN ÖZDEMİR, Dr. Öğr. Üyesi Hacer ATAMAN, Dr. Öğr. Üyesi Cemile SAVCI, Dr. Öğr. Üyesi Berna DİNÇER ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem İBRAHİMOĞLU
Viral Hepatit Tehlikesinin Farkında mıyız? (Üniversitemiz ve Sultangazi Belediyesi işbirliği protokolünde Sultangazi Belediyesi’nde görevlendirildi.)
Doç. Dr. Yasemin ÇAĞ
Sağlıklı Yaşam Alışkanlıkları Konusunda Farkındalık () Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nde görevlendirildi.)
Doç. Dr. Hasan Hüseyin KARADELİ
Kas hastaları ve yakınlarının sağlıklı yaşam alışkanlıklarına yönelik farkındalık geliştirme: Bir psikoeğitim programının sınanması projesi (çalışmada görev almak üzere 6-7 Kasım 2021 tarihlerinde Türkiye Yeşilay Cemiyeti’nde görevlendirildi)
Doç. Dr. Fırat ERDOĞAN
Metin Sabancı Rehabilitasyon Merkezi Çalışanlarına Yönelik Sosyal Sorumluluk Projesi (Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nda görevlendirildi.)
Dr. Öğr. Üyesi Gülser Esen BESLİ
Drama ile Covid-19 Hastalığından Korunmayı Öğreniyorum Projesi” ve “Teknoloji Bağımlılığının Farkındayım Projesi (Kartal-Şehit Timur Aktemur Ortaokulu’nda görevlendirildi.)
Dr. Aynur AYTEKİN ÖZDEMİR ile araştırmacılar Prof. Dr. Ayşe OKANLI, Doç. Dr. Nesrin İLHAN, Doç. Dr. Rujnan TUNA, Dr. Öğr. Üyesi Hacer ATAMAN, Dr. Öğr. Üyesi Cemile SAVCI ve Dr. Öğr. Üyesi Berna DİNÇER
Geleceğim Kültürüm (Kültür ve Turizm Bakanlığı)
Doç. Dr. Hasan Hüseyin MUTLU
Yöreselden Dijitale Oyunlarımız (Kültür ve Turizm Bakanlığı)
Prof. Dr. Emine CAN
2.05.2021
“Sancaktepe Belediyesi’ne Bağlı Müdürlüklerin İş Analizi ve İş Tanımlarının Belirlenmesi”
Doç. Dr. Adem BALTACI
3.01.2021
4.10.2021
“Erişkin Aşılama Küme Randomizasyonu ile Yaşlı Popülasyonda 2020-2021 Kış Sezonu Solunum Yolları Enfeksiyonlarının İleriye Dönük Gerçek Yaşam İzlemi”
Doç. Dr. Ferhat ARSLAN
19.04.2021
5.10.2021
“Kadıköy Sağlık Eğitim Vakfı’na bağlı huzurevinde yaşayan yaşlıların ve burada görev yapan sağlık personellerinin akılcı ilaç kullanımı hakkında bilinçlendirilmesine yönelik sosyal sorumluluk projesi”
Doç. Dr. Elif OĞUZ
19.04.2021
1.12.2021
“Kadıköy Sağlık Eğitim Vakfı’na bağlı huzurevinde yaşayan yaşlıların beslenme davranışları ve fiziksel aktivitelerinin geliştirilmesine yönelik sosyal sorumluluk projesi”
Dr. Öğr. Üyesi Hatice İKİIŞIK
27.04.2021
2021-14-09
“Darülacezede Yaşayan Yaşlılarda Deri Kanserleri Taraması”
Doç. Dr. Sıdıka Şeyma ÖZKANLI
14.06.2021
2021-14-10
“Darülacezede Görev Yapan Hemşirelerin Akılcı İlaç Kullanımı Hakkında Bilgilendirilmesi”
Doç. Dr. Elif OĞUZ
14.06.2021
2021-14-11
“Darülacezede Yaşayan Yaşlılarda Tinea Pedis ve Tines Corporis Sıklığının Araştırılması ve Darülacezede Sağlık Çalışanları ve Sağlık Bakım Verenlerin el Hijyeni İnanç ve El Hijyeni Uygulamalarının Değerlendirilmesi”
Dr. Öğr. Üyesi Hatice İKİIŞIK
14.06.2021
2021-18-02
“Covid-19 Pandemisinde Okul Çocuklarında Sağlıklı Yaşamın Sürdürülmesi Projesi”
Dr. Öğr. Üyesi Nesrin İLHAN ile araştırmacılar Prof. Dr. Ayşe OKANLI, Doç. Dr. Aynur AYTEKİN ÖZDEMİR, Dr. Öğr. Üyesi Hacer ATAMAN, Dr. Öğr. Üyesi Cemile SAVCI, Dr. Öğr. Üyesi Berna DİNÇER ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem İBRAHİMOĞLU
28.06.2021-24.09.2021
2021-19-05
“Viral Hepatit Tehlikesinin Farkında mıyız”
Doç. Dr. Yasemin ÇAĞ
01.09.2021-30.09.2021
2021-27-02
“Sağlıklı Yaşam Alışkanlıkları Konusunda Farkındalık”
Doç. Dr. Hasan Hüseyin KARADELİ
31.10.2021-21.11.2021
2021-28-01
“Kas hastaları ve yakınlarının sağlıklı yaşam alışkanlıklarına yönelik farkındalık geliştirme: Bir psikoeğitim programının sınanması projesi”
Doç. Dr. Fırat ERDOĞAN
6-7 Kasım 2021
2021-31-01
“Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ile işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilmesi planlanan “Metin Sabancı Rehabilitasyon Merkezi Çalışanlarına Çocuklarda İlk Yardım ve Temel Yaşam Desteği Eğitimi Verilmesine Yönelik Sosyal Sorumluluk Projesi”
Dr. Öğr. Üyesi Gülser Esen BESLİ
11-12 Aralık 2021
1.02.2022
“Sosyal Medya ve Gençler: Tehlikeyi Biliyor muyuz?”
Doç. Dr. Ayşegül SAĞKAYA GÜNGÖR’ün
Aralık 2021
2.04.2022
“Kadıköy Sağlık Eğitim Vakfı Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerin ve Huzurevinde Görev Yapan Sağlık Personellerinin Kolorektal Kanser ve Kolorektal Kanser Tarama Programı Hakkında Bilinçlendirilmelerine Yönelik Sosyal Sorumluluk Projesi”
Doç. Dr. Turgut Tunç EREN’in
01 Şubat-28 Şubat 2022
3.05.2022
“Yeşil Egzersizle Sağlıklı Yaşlan Projesi”
Dr. Öğr. Üyesi Berna DİNÇER ile araştırmacılar Prof. Dr. Aygül YANIK, Doç. Dr. Aynur AYTEKİN ÖLMEZ, Doç. Dr. Nesrin İLHAN, Dr. Öğr. Üyesi Gülin ÖZTÜRK ÖZKAN, Arş. Gör. Emel METE ve Arş. Gör. Gülser CİNBAZ’ın
01.03.2022-01.08.2022
5.06.2022
Türkiye Yeşilay Cemiyeti ile Kanserli Çocuklara Umut Vakfı tarafından ortaklaşa yürütülen “Kanser Hastası Yakınlarının Sağlıklı Yaşam Alışkanlıklarına Yönelik Farkındalık Geliştirme”
Doç. Dr. Fırat ERDOĞAN
19 Mart 2022 ve 26 Mart 2022 Cumartesi günleri
1.08.2022
“Huzurevinde görev yapan sağlık personellerinin yara bakımı hakkında bilinçlendirilmesine yönelik” sosyal sorumluluk projesi
Doç. Dr. Turgut Tunç EREN’in
15 Mart-15 Nisan 2022
6.08.2022
“Afet Sonrası Psikososyal Destek Gönüllüleri“ adlı projede
Doç. Dr. Aynur GÖRMEZ’in
11.04.2022 tarihinden itibaren 9 (dokuz) ay süre ile
1.09.2022
“Sağlıklı Yaşam Alışkanlıklarına Yönelik Farkındalık Geliştirme” projesini
Doç. Dr. Hasan Hüseyin KARADELİ
01 Nisan 2022-30 Nisan 2022 tarihleri arasında
4.10.2022
Tiyatro ile Krizlere Karşı Afet Bilgi Düzeyi ve Farkındalığının Kazandırılması Projesi” ve “Tiyatro ile Çatışma Çözüm Becerisinin Kazandırılması Projesi’
Doç. Dr. Rujnan TUNA ile araştırmacılar Prof. Dr. Ayşe OKANLI, Doç. Dr. Aynur AYTEKİN, Doç. Dr. Nesrin İLHAN, Dr. Öğr. Üyesi Hacer ATAMAN, Dr. Öğr. Üyesi Cemile SAVCI ve Dr. Öğr. Üyesi Berna DİNÇER’in
01.04.2022-31.12.2022 tarihleri arasında
8.10.2022
“Genç Mühendisler, Kim Korkar Matematikten” temalı “Gençlerle Doğadaki Sihirli Matematik Dünyasına Yolculuk” adlı proje
Prof. Dr. İsmail EKİNCİOĞLU ile Prof. Dr. Rahmet SAVAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Betül HİÇDURMAZ ve Dr. Öğr. Üyesi Sefa Anıl SEZER
05.04.2022-06.05.2022
2.12.2022
“Üniversite Öğrencilerinin Teknoloji Bağımlılığı ve Güvenli İnternet Kullanımı Farkındalıkların Artırılması Eğitimi” isimli sosyal sorumluluk projesi
Doç. Dr. Füsun EKŞİ’nin
20 Mayıs/ 27 Mayıs/02 Haziran/ 09 Haziran 2022 tarihlerinde
2022/15-02
“Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı Üyelerinin Prenatal Genetik Tanı ve Tarama Testleri ve Genetik Danışmanlık” isimli proje
Dr. Öğr. Üyesi Elif YILMAZ GÜLEÇ’in
28 Mayıs 2022, 04 Haziran 2022, 18 Haziran 2022 ve 25 Haziran 2022 tarihlerinde
2022/16-06
“İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)” kapsamında gerçekleştirilecek “Operasyonel Modal Analiz” projesi bünyesinde
Doç. Dr. Mücahit NAMLI ve Prof. Dr. Fuat ARAS’ın
07.06.2022 tarihinden itibaren iki haftada 1 (bir) gün
2022/16-07
“Ebeveynlerin Dijital Ebeveynlik Rollerinin Güçlendirilmesi”
Öğr. Gör. Dr. Özlem AKARSU, Dr. Öğr. Üyesi Fatih YAMAN, Öğr. Gör. Dr. Zeynep ARDIÇ ve protokolde yer alan araştırmacılar
30.05.2022-30.07.2022 tarihleri arasında
2022/19-01
“Sanatın Göçü: Türkiye’ye Göç Eden Suriyeli Sanatçılar ve Kültürel Etkileşimler”
Doç. Dr. Uğur Zeynep GÜVEN
25.04.2022-31.10.2022
2022/20-04
“Geriatrik (Yaşlı) Popülasyonda İşitme Değerlendirmesi”, “Geriatrik Popülasyonda Denge Değerlendirmesi”, “Geriatrik Popülasyonda Orta Kulak ve Östaki Fonksiyonlarının Değerlendirmesi” ve “Geriatrik Popülasyonda Tinnitus (Çınlama) Değerlendirmesi”
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet MUTLU, Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Başak MUTLU ve Dr. Öğr. Üyesi Sıdıka CESUR ile öğretim elemanı Arş. Gör. Merve TORUN TOPÇU
08.07.2022-08.11.2022
2022/21-01
“Engelsiz Aile Engelsiz Toplum”
Doç. Dr. Erkan MESCİ
15 Ağustos 2022-15 Kasım 2022
2022/21-02
“Geriatrik Popülasyonda İşitme Kaybının Araştırılması”
Dr. Öğr. Üyesi Serdal ÇELİK
08 Temmuz 2022-08 Kasım 2022
2022/25-03
“Belediyelerde Kurum Kültürü ve İç Kontrol Etkileşiminin Araştırılması”
Doç. Dr. Ayşe Nilgün ERTUĞRUL
01 Eylül-01 Aralık 2022
2022/25-14
“Adölesanlarda Sağlık Davranışlarına Yönelik Farkındalık Geliştirme”
Dr. Öğr. Üyesi Nuran ÜSTÜN’ün
15 Eylül-15Ekim2022
2022/25-23
Darüşşafaka Cemiyeti Maltepe Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Yetişkinlerde Karotis Sistemin Hemodinamik Değişikliklerinin Renkli Doppler Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi”
Dr. Öğr. Üyesi Başak ATALAY
15 Eylül 2022 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile
2022/26-01
Darüşşafaka Cemiyeti Maltepe Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Yetişkinlerde Abdominal Aortanın ve Anevrizma Varlığının Renkli Doppler Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi”
Dr. Öğr. Üyesi Nesrin GÜNDÜZ’
15.09.2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süre ile
bottom of page