top of page

Tüseb Projelerimiz

Üniversitemizin değerli akademisyenlerinin yürütmüş olduğu ve halen yürürlükte olan TÜSEB tarafından desteklenen projeleri aşağıda listelenmiştir. TÜSEB Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini destekleme konusunda üniversitelere destek sağlamakta ve ülkemizin araştırma kapasitesinin yükseltilmesinde önemli rol oynamaktadır. Proje fikirleri olan siz değerli akademisyenlerimiz TÜSEB ve diğer destekleyici kuruluşlara ait destek çağrılarına ilişkin detaylı bilgileri Proje Destekleri sayfasından edinebilirsiniz.

Project Name
Executive
Starting Date
End Date
Budget (TL)
Institution Budget (TL)
Ankilozan Spondilit Verilerinin Multi-omik Yaklaşımla İncelenmesİ
M.ERKAN KARABEKMEZ
27.04.2020
27.02.2021
144.000
9.000
Melanom tedavisine yönelik bütünleşik bir yaklaşım: hesaplamalı yöntemler olan ilaç yeniden konumlandırma ve moleküler kenetlenme ile in vitro validasyon deneylerinin birleştirilmesi
S.ECE ÖZBABACAN
27.04.2020
27.12.2021
406.550
27.050
Sistem biyotıbbı yaklaşımı ile insanda hipofiz adenomlarının alt-tiplerinin moleküler mekanizma bazında tespiti, teşhisi, prognozuna yönelik biyobelirteçlerin ve tedavisi için terapötik hedeflerin belirlenmesi
BESTE TURANLI
27.04.2020
27.04.2022
484.000
35.000
İntegratif Bioinformatik Analizler Aracılığı ile Meme Kanserinde Yeni Epigenetik Biyobelirteçlerin Tanımlanması
BERNA TAN
27.04.2020
27.03.2022
227.156
10.250
bottom of page