top of page

Tüseb Destekleri

TÜSEB Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri

 

Program Adı: TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü

Programın Amacı: Yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş bilim insanlarına verilir.

Bütçe: 100.000 TL

Destek Süresi: Her yıl

Kimler Başvurabilir: Bireysel başvuru yapılabilir veya aday gösterilebilir.

 

Program Adı: TÜSEB Teşvik Ödülü

Programın Amacı: Yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş bilim insanlarına verilir.

Bütçe: 30.000 TL

Destek Süresi: Her yıl

Kimler Başvurabilir: Bireysel başvuru yapılabilir veya aday gösterilebilir.

 

 

Program Adı: TÜSEB Hizmet Ödülü

Programın Amacı: Bilim ve teknolojinin gelişmesine üstün hizmette bulunmuş hayattaki kişilere verilir.

Bütçe: 50.000 TL

Destek Süresi: Her yıl

Kimler Başvurabilir: Bireysel başvuru yapılabilir veya aday gösterilebilir.

 

 

Program Adı: KL - Klinik Araştırma Projeleri Çağrısı Programı

Programın Amacı: Klinik-dışı araştırma aşamaları tamamlamış; kimyasal, biyoteknolojik, biyomedikal ve biyobozunur ürünlerin klinik çalışmalarının desteklenmesini hedeflemektedir. Ayrıca, yeni ilaç kombinasyonlarını içeren klinik araştırmalar da çağrı kapsamında desteklenebilecektir.

Bütçe: Bütçe formunda proje ihtiyaçlarına göre belirtilmelidir.

Destek Süresi: Her yıl

Kimler Başvurabilir: Devlet ve vakıf üniversiteleri, Araştırma enstitüleri, Kamu ve özel hastaneler, Halk sağlığıyla ilgili birimler, Sağlık alanında faaliyet gösteren özel kuruluşlar (ilaç endüstrisi, biyoteknoloji şirketleri, vb.) ve KOBİ’ler, Yurtdışında farklı kurum ve kuruluşlarda çalışan T.C. vatandaşı araştırmacılar, Teknokent ve kuluçka merkezinde faaliyet gösteren firmalar.

 

 

Program Adı: Yİ - YENİLİKÇİ İLAÇ STRATEJİK ARGE

Programın Amacı: Yeni ilaç etken maddelerinin (doğal, sentetik, biyolojik, biyoteknolojik ve diğer etken maddelerin) klinik öncesi çalışmalarının desteklenmesidir.

Bütçe: Yıllık 1.000.000 TL dir.

Kimler Başvurabilir: Üniversite ve kamu kurum personelleri için doktora/tıpta uzmanlık, özel kuruluş personelleri için lisans mezuniyeti olmalıdır.

 

Program Adı: BT - BİREYSEL VE DÖNÜŞÜMSEL TIP ALANI UYGULAMALI PROJE İŞBİRLİĞİ

Programın Amacı: İlk aşamada, kanserler, kronik ve nadir hastalıklarda geniş bir biyolojik örneklem (doku, kan, tükürük, idrar ve gaita örnekleri) oluşturulması amaçlanmaktadır. Projenin son aşamasında, bu hastalıkların erken tanı, tedavi ve/veya önlenmesinde etkili olabilecek hayata geçirilebilir, özgün, katma değeri olan ürünler (tanı kitleri, terapötik moleküller, vb.) ile tanı ve tedavi yöntemleri geliştirilecektir.

Bütçe: Örneklemi sağlayacak araştırmacılara hasta başına 1.000 TL dir. Diğer bütçe kalemleri ayrıca değerlendirilecektir.

Kimler Başvurabilir: Devlet ve vakıf üniversiteleri, Kamu ve özel hastaneler,

Sağlık alanında faaliyet gösteren diğer kamu ve özel kuruluşlar.

 

 

Program Adı: İG - İLAÇ GELİŞTİRME ALANINDA UYGULAMALI PROJE İŞ BİRLİĞİ

Programın Amacı: Türkiye ilaç harcamalarının önemli bir kısmını teşkil eden ve önümüzdeki yıllarda payının gittikçe artması beklenen peptit/protein, füzyon proteini, monoklonal antikor, antikor-ilaç konjugatları gibi farklı yapılarda geliştirilen, üretilen ve ticarileştirilecek olan biyoteknolojik moleküllerin; terapötik ajanlar, biyobozunur, gen terapileri ve immunoterapötiklerin (İmmunoterapi ilaçları) Türkiye’de dünya standartlarında ve kalitesinde geliştirilip üretilmesi ve böylece bu alanda Ar-Ge kapsamında teknolojik birikim yaratılması ve yenilikçi ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Bütçe: Gerekli ise İş birliği Proje Önerisi Destek Mektubu başvuru dokümanına eklenmelidir.

Kimler Başvurabilir: Devlet ve vakıf üniversiteleri, Araştırma enstitüleri, Kamu ve özel hastaneler, Sağlık alanında faaliyet gösteren özel kuruluşlar ve KOBİ’ler, Teknokent ve kuluçka merkezinde faaliyet gösteren firmalar.

 

Program Adı: TK - TANI KİTİ ALANINDA UYGULAMALI PROJE İŞ BİRLİĞİ

Programın Amacı: Hastalıkların risk tahmini, erken teşhisi, tanısı, seyrinin takibi, tedavi seçimi, hastalık oluşumuna dair sebep-sonuç ilişkisi vb. süreçlerde kullanılmak üzere tanı kitleri geliştirilmesine ve üretilmesine yönelik yenilikçi çözüm ve teknolojik ürün (ürünle bağlantılı yazılım ve programlama) sunan iş birliklerini desteklemektir.

Bütçe: Gerekli ise İş birliği Proje Önerisi Destek Mektubu başvuru dokümanına eklenmelidir.

Kimler Başvurabilir: Devlet ve vakıf üniversiteleri, Araştırma enstitüleri, Kamu ve özel hastaneler, Sağlık alanında faaliyet gösteren özel kuruluşlar ve KOBİ’ler, Teknokent ve kuluçka merkezinde faaliyet gösteren firmalar.

 

Program Adı: TC - TIBBİ CİHAZ VE BİYOMALZEME ALANINDA UYGULAMALI PROJE İŞ BİRLİĞİ PROGRAMI

Programın Amacı: Bu çağrının amacı hastalıkların önlenmesi, erken tanı ve tedavisi, destek ve izlemesinde kullanılabilecek ve hastaların mağduriyetini azaltacak her türlü tıbbi cihaz ve biyomalzemenin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklenmesidir.

Bütçe: Gerekli ise İş birliği Proje Önerisi Destek Mektubu başvuru dokümanına eklenmelidir.

Kimler Başvurabilir: Devlet ve vakıf üniversiteleri, Araştırma enstitüleri, Kamu ve özel hastaneler, Sağlık alanında faaliyet gösteren özel kuruluşlar ve KOBİ’ler, Teknokent ve kuluçka merkezinde faaliyet gösteren firmalar.

 

Program Adı: AG - AŞI GELİŞTİRME ALANINDA UYGULAMALI PROJE İŞ BİRLİĞİ PROGRAMI

Programın Amacı: Mevcut çağrı programı ile Türkiye’de aşı çalışmalarının Ar-Ge aşamasından üretim aşamasına getirilerek tedavi ve korunma için kullanılabilecek ürüne dönüştürülmesi ve bu alanda ülkemizin ve bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, nitelikli araştırmacılarla işbirliği oluşturulması planlanmaktadır.

Bütçe: Gerekli ise İş birliği Proje Önerisi Destek Mektubu başvuru dokümanına eklenmelidir.

Kimler Başvurabilir: Devlet ve vakıf üniversiteleri, Araştırma enstitüleri, Kamu ve özel hastaneler, Sağlık alanında faaliyet gösteren özel kuruluşlar ve KOBİ’ler, Teknokent ve kuluçka merkezinde faaliyet gösteren firmalar.

 

 

Program Adı: PP - PROJE PERSONEL ÇAĞRISI

Programın Amacı: Bu çağrı kapsamında Ülkemizin farklı bölgelerinde kurulu/kurulmakta olan COVID-19 tanı merkezlerinde 3 ay süre ile çalıştırılmak üzere biyoloji, tıbbi biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik bölümü mezunu, qPCR analizleri konusunda tecrübeli proje personelinin geçici istihdam edilmesi amaçlanmaktadır.

Bütçe: Belirtilmemiş

Kimler Başvurabilir: Biyoloji, tıbbi biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik bölümü mezunu, qPCR analizleri konusunda tecrübeli personeller

 

Program Adı: SMA - SPİNAL MÜSKÜLER ATROFİ (SMA) HASTALIĞINA YÖNELİK PROJE ÇAĞRISI PROGRAMI

Programın Amacı: SMA hastalığının risk tahmini, erken teşhisi, tanısı, seyrinin takibi, tedavi seçimi vb. süreçlerde kullanılmak üzere tanı kitleri geliştirilmesine ve üretilmesine yönelik yenilikçi çözüm ve teknolojik ürün sunan proje önerilerini desteklemektir. Hedeflenen ürünlerin tıbbi laboratuvarlarda ve araştırma merkezlerinde uygulamaya yönelik, maliyet-etkin ve kısa sürede sonuç verebilen, uluslararası standartlara uygun, verimliliği yüksek, kullanıcı dostu özellikte olması beklenmektedir.

Bütçe: Proje bütçe üst sınırı 1.000.000 TL dir.

Destek Süresi: Süre üst sınırı 12 aydır.

Kimler Başvurabilir: Devlet ve vakıf üniversiteleri, Araştırma enstitüleri, Kamu ve özel hastaneler, Halk sağlığıyla ilgili birimler, Sağlık alanında faaliyet gösteren özel kuruluşlar ve KOBİ’ler, Yurtdışında farklı kurum ve kuruluşlarda çalışan T.C. vatandaşı araştırmacılar, Teknokent ve kuluçka merkezlerinde faaliyet gösteren firmalar.

bottom of page