top of page

Faaliyetlerimiz

green-ammonia.JPG

Horizon Europe çağrıları kapsamında CET Partnership çağrısı için "Green Amonyak sentezi ve Hidrojen yakıtlı motor üretimi" ile "Çift rotorlu dikey eksenli çatı tipi rüzgar türbini" konulu iki adet proje önerisi hazırlanmaktadır. Daha önceden de 1 adet Horizon Europe çağrısına başvuru yapılmıştır.

PİLOT YEŞİL LABORATUVAR UYGULAMASI: İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ BİLTAM ÖRNEĞİ

Koordinatörümüz Doç. Dr. Yasin Karagöz yürütücülüğünde yürütülen Güdümlü BAP projemiz ile BİLTAM binası teras bölümüne 20 - 25 kW’lık kurulu güce sahip güneş paneli kurularak enerji üretimi gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle yıllık 84 adet ağacın kesilmesi önlenmiş olmakla birlikte 12,92 ton/yıl karbon salınımı engellenmiş olacaktır. Projemiz hayata geçirildiğinde 3937 $/yıl değerinde tasarruf yapılması öngörülmektedir. Yine projemiz kapsamında jel akülerle donatılmış bir elektrikli araç da yapılacaktır. Bu sayede kampüs içi evrak transferi kapsamında temiz enerji ile çalışan bir araç kullanılmış olacaktır. Böylelikle üniversitemiz yeşil kampüs olma yolunda bir adım daha ileriye giderek prestij kazanarak üniversitemizin tanınırlığı artmış olacaktır. Proje kapsamında çalışmalara devam edilmektedir.

biltam.jpg
Solar Paneller
  • TÜSEB'e sunulmak üzere iç ortam hava kalitesi ölçüm ve takibine ilişkin proje önerisi hazırlık aşamasındadır.

  • Üniversitemiz BAP destekli Güdümlü 4 adet projemiz şu an yürürlükte olup bunlar, "Yağmur suyu toplama projesi", "Akıllı çardak", "Rüzgar türbini", "Biltam binası çatısını güneş panelleri ile donatma ve elektrikli kampüs içi araçları üretimi"dir.

  • ERA-Net çağrılarına şu ana kadar 2 adet başvuru yapılmış olup, yeni bir başvuru hazırlıklarına başlanmaktadır.

  • Diğer AB destekleri güncel olarak takip edilmekte ve potansiyel paydaşlar ile proje fikirleri değerlendirilmektedir.

Avrupa parlamentosu
Ofiste El Sıkışma
  • İSTKA kapsamında iki adet proje önerisi yazım aşamasındadır.

  • Bir çok firmayla üniversite-sanayi işbirliği kapsamında çalışmalarımız sürmektedir.

  • Girişimcilik Destek Programı (BiGG) kapsamında başvuruların yapılacağı uygulayıcı kuruluş olma yolunda araştırmalarımız devam etmektedir.

Ekibimizin de organizasyon komitesinde yer aldığı The 2nd World Energy Storage Conference isimli konferans 18-21 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.

İmza Atan Adam

Patent Geliştirme Ofisi ile eşgüdümlü olarak yapılan çalışmalar sonucunda 2 adet ulusal ve 2 adet de uluslararası olmak üzere 4 adet patent başvurusu yapılmış olup ön araştırmalar olumlu sonuçlanmıştır. 

bottom of page