top of page

COST Aksiyonları

COST Kuruluşu, ulusal kaynaklarla araştırmalarını sürdüren araştırmacıların Avrupa düzeyinde koordinasyonunu sağlamak ve Avrupa bilim insanlarının ağ faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuş olan bir organizasyondur. Açık adı, “Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği (European Cooperation in Science and Technology – COST Association)” olan COST, 1971 yılında kurulmuştur ve ülkemiz de kurucu ülkeler arasında yer almıştır.

Kuruluşa üye 40 ülke bulunmaktadır. Bu ülkeler şu şekildedir:

Almanya, Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Karadağ, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, Malta, Moldova, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan. Ayrıca İsrail COST "İşbirliği Ortağı" statütüsünde olup tüm COST faaliyetlerinden İsrail'de görevli bilim insanları da yararlanabilmektedir. 

COST’un misyonu, Avrupalı araştırmacılar arasında etkileşim ve işbirliğini destekleyerek; Avrupa’yı barışçıl amaçlar için bilimsel ve teknik araştırmada güçlendirmektir.
 
COST, ulusal alanda araştırmalarını sürdüren, alanında uzman araştırmacıları çalıştıkları alanlardaki uzman bilim insanlarıyla Avrupa merkezli uluslararası tematik ağlarda bir araya getirmeyi hedeflemektedir. 4 yıl boyunca faaliyetlerini sürdüren COST Aksiyonlarına bu süreç içerisinde katılım mümkündür.
 
COST mekanizmasının temel unsurları şu şekildedir:

 • Aksiyonlar kapsamında araştırma desteği verilmezken sadece ağ desteği sağlanır.

 • Her bir COST Aksiyonu'nda 1 adet Yönetim Komitesi (Management Committee-MC) ve farklı sayılarda Çalışma Grupları (Working Group) yer almaktadır. Yönetim Komitesinde o Aksiyon ile ilgili idari konularda kararlar alınmaktadır. Bir Aksiyonun Yönetim Komitesine her COST üyesi ülkeden en fazla 2 üye yer almaktadır. Yönetim Komitesi üyesi atamaları ülke ulusal koordinatörleri tarafından yapılmaktadır. Bu görev Türkiye'de TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir. Çalışma Grupları ise Aksiyonun alt bilimsel konularındaki tematik gruplardır ve Çalışma Grubu üyelerinin atanmaları doğrudan Aksiyon Yönetimi tarafından sağlanmaktadır. Çalışma Grubu üyeleri için bir sayı sınırlaması bulunmayıp kişinin uzmanlığı ve Aksiyonun mevcut bütçesi gibi konular göz önünde bulundurularak yeni üyeler atanmaktadır. Hem Çalışma Grubu hem de Yönetim Komitesi üyelerinin toplantı katılım giderleri ilgili COST Aksiyonu tarafından karşılanmaktadır. (Aksiyon Yönetim Komitesi ve Çalışma Grubu üyelikleri hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 • COST üyesi ülke vatandaşları yeni bir COST Aksiyonu önerebilir. (Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.)

 

COST Kuruluşu resmi internet sitesi için tıklayınız

COST 2020 Senelik Raporu için tıklayınız.

COST Faaliyet Alanları:

 • Biyomedikal ve Moleküler Biyobilimler

 • Gıda ve Tarım

 • Ormanlar Ürünleri ve Hizmetleri

 • Malzemeler Fizik ve Nanobilimler

 • Kimya ve Moleküler Bilimler ve Teknolojiler 

 • Yer Sistem Bilimi ve Çevre Yönetimi

 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri

 • Ulaştırma ve Şehir Gelişimi

 • Bireyler, Toplum, Kültür ve Sağlık

 • Alanlararası Çalışmalar

 

COST AĞ DESTEKLERİ

1. Mevcut COST Aksiyonuna Yönetim Komitesi (Management Committee-MC) Üyesi Olarak Katılım:

Her bir COST Aksiyonu Yönetim Komitesine üye ülke araştırmacıları arasından 2 üye atanabilmektedir. Türkiye adına COST Aksiyonlarına atama işlemi TÜBİTAK tarafından, TÜBİTAK "COST Aksiyonlarına Katılım Kuralları" doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Uygun COST Aksiyonu Bulma:

 • Çalışma Alanınıza uygun COST Aksiyonlarına ulaşabilmek için linki tıklayarak COST Aksiyonları arama motoruna ulaşabilirsiniz: https://www.cost.eu/cost-actions-event/browse-actions/

 • Arama motorunda “Action Number or Text” yazan kısma yazılacak bir anahtar kelime ile o alanda devam eden tüm Aksiyonların listesine ulaşılması mümkündür.

 • Uygun bir Aksiyon bulunduğunda Aksiyon başlığına tıklayarak Aksiyon sayfasına erişilerek Aksiyonla ilgili detaylı bilgi elde edilebilir. COST Aksiyon sayfasında Aksiyonun kısa özeti ile Aksiyon hakkında daha fazla bilgi edinilebilmekte, sayfada en altta bulunan "Action Documents" başlığı altında yer alan “Memorandum of Understanding-MoU” linki tıklanarak "Aksiyon Mutabakat Zaptı” indirilebilmekte, Aksiyon amaçları, alt Çalışma Grupları (Working Group), öneri sürecinde görevli araştırmacı ve yöneticileri hakkında bilgi edinilebilmektedir.

 • Bir Aksiyonun CSO Onay tarihini öğrenmek için Aksiyonun web sayfasındaki “Description” sekmesine tıklamak yeterlidir. Söz konusu sekmede “CSO Approval Date” başlığı altında Aksiyon CSO onay tarihi görülebilmektedir.

 • Aksiyona Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmış araştırmacıların, Çalışma Grubu liderlerinin ve diğer yöneticilerin listesi “Management Structure”  başlığı tıklanarak görülebilmektedir. Bir Aksiyona her bir ülkeden en fazla iki adet Yönetim Komitesi (Management Committee-MC) üyesi atanabilmektedir.  Bir Aksiyonda Türkiye’den atanmış iki adet Yönetim Komitesi üyesi olması durumunda o Aksiyon için başka Yönetim Komitesi üyesi atanamayacaktır.

 • Konu ve Aksiyon kotası açısından katılıma uygun, yürürlükteki bir Aksiyon bulunduğunda COST Aksiyonlarına Katılım Kuralları’nda yer alan en uygun yöntemle başvuru gerçekleştirilebilmektedir.

 

2. Mevcut COST Aksiyonu’na Çalışma Grubu (Working Group-WG) Üyesi Olarak Katılım:

Her bir COST Aksiyonunda Aksiyonun bilimsel amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik farklı sayılarda Çalışma Grupları bulunmaktadır. Çalışma Grubu üyelerinin atamaları  Yönetim Komitesi tarafından gerçekleştirilmektedir. Çalışma Grubuna dahil edilecek araştırmacı sayısına yönelik bir limit bulunmayıp kişinin uzmanlık alanı ve Aksiyonun mevcut bütçesi doğrultusunda yeni araştırmacılar dahil edilebilmektedir. 

Aksiyonların “Çalışma Grupları” ilgili Aksiyonun web sayfasından indirilebilmekte olan “Mutabakat Zaptı” (Memorandum of Understanding) dokümanlarında ayrıntılı olarak verilmektedir. Araştırmacının çalışma alanına uygun bir Çalışma Grubu tespit etmesi durumunda ilgili Aksiyonun web sayfasında yer alan “Working Groups and Members”  kısmındaki başvuru sistemini kullanarak Çalışma Grubu Üyesi olmak amacıyla başvuruda bulunması yeterlidir. Talep, Yönetim Komitesi üyelerince görüşülecek ve söz konusu araştırmacı Çalışma Grubu alanına uygun bulunursa atama gerçekleştirilebilecektir.

Çalışma Grubu atamalarında TÜBİTAK'ın herhangi bir yetki ve sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Çalışma Grubu üyelerinin Çalışma Grubu toplantılarına katılıma yönelik giderleri de  Aksiyon bütçesinden karşılanmaktadır. 

Bir COST Aksiyonunda Çalışma Grubu üyesi olarak görev yapmakta olan araştırmacılar 2519 COST Çalışma Grubu Destek Programı'na başvuruda bulunabilmektedirler. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

 

3. COST Diğer Ağ Destekleri:

3.1. COST KAPSAMA HEDEF ÜLKELERİ KONFERANS DESTEĞİ (INCLUSIVENESS TARGET COUNTIES-ITC CONFERENCE GRANT)

COST Kapsama Hedef Ülkeleri (Inclusiveness Target Countries-ITC)[1] Konferans desteği herhangi bir COST Aksiyonu tarafından organize edilmeyen uluslararası bilim ve teknoloji konferanslarına katılıma yönelik desteklerdir. Söz konusu desteklere Kariyerinin Başındaki Araştırmacılar (Early Career Investigator-ECI)[2] ve doktora öğrencileri başvurabilmektedirler. Başvuruya konu uluslararası konferansın destek talebinde bulunulacak olan Aksiyonun konusuyla konu bakımından uyumlu olması gerekmektedir.

Kimler Başvurabilir:

 1. ITC ülekelerindeki doktora öğrencileri ve ITC ülkelerindeki kurumlarda çalışan Kariyerinin Başındaki Araştırmacılar ITC Konferans desteğinden yararlanabilmektedir.

 2. Başvuru sahibinin konferansta poster/sözlü sunum gerçekleştirecek olması ve isminin toplantı programında yer alıyor olması gerekmektedir. Konferansta gerçekleştirilecek sözlü/poster sunum konusunun başvurunun gerçekleştirileceği Aksiyonun konusuyla uyumlu olması gerekmektedir.

 3. Her bir başvuru sahibinin konferans desteğinin başvurunun gerçekleştirildiği aksiyon Yönetim Komitesi (Management Committee-MC) tarafından onaylanması gerekmektedir. Avrupa’daki konferanslara katılım tercih edilmektedir ancak Avrupa dışındaki konferanslarla ilgili gerçekleştirilen başvurular da değerlendirilmektedir.

Başvurular https://e-services.cost.eu/conferencegrant sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

ITC Conference Başvuru Süreci:

 1. Araştırmacı bir uluslararası bilimsel konferanstan sözlü/poster sunum yapması için davet alır.

 2. COST ITC Conference desteğine başvurabilmek için katılım sağlayacağı uluslararası bilimsel konferansın konusuyla uyumlu bir COST Aksiyonu bulur. (Uygun COST Aksiyonunu bulmak için; https://www.cost.eu/cost-actions/browse-actions/)

 3. Katılım sağlayacağı konferansın konusuyla uyumlu bir COST Aksiyonu bulduktan sonra https://e-services.cost.eu/conferencegrant adresinden başvurusunu gerçekleştirir. Başvuru esnasında ilgili Aksiyonun seçilmesi gerekmektedir.

 4. Gerçekleştirilen başvuru Aksiyon yönetimi tarafından değerlendirilir. Katılım sağlanacak uluslararası konferansın konusuyla aksiyonun konusunun uyumluluğu incelenir.

 5. Değerlendirme sonucu başvuru sahibine bildirilir.

 

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi:

Alınan her bir Konferans Desteği başvurusunun değerlendirmesi başvurunun gerçekleştirildiği Aksiyonun Yönetim Komitesi tarafından gerçekleştirilir. Aksiyon Başkanı veya Aksiyon Başkan Yardımcısı veya Aksiyon yönetimi tarafından konuyla ilgili görevlendirilen koordinatör/komite Aksiyon Yönetim Komitesi adına söz konusu değerlendirme işlemini gerçekleştirebilir. Konferans Başvurularının değerlendirmelerine yönelik kritler her bir Aksiyonun kendi Yönetim Komitesi tarafından belirlenmekte olup başvuru sahiplerine değerlendirme kriterleri bildirilmelidir.

Gerçekleştirilen başvurunun değerlendirilmesi ve seçiminde başvuruya konu uluslararası konferansın başvurunun gerçekleştirildiği Aksiyonun konusuyla bilimsel açıdan uyumluluğu ve Aksiyonun bililmsel hedeflerine ulaşmasında ne gibi katkılar sağlayabileceği baz alınmaktadır.

ITC Konferans Desteği Bütçesi:

Konferans desteği miktarının belirlenmesinde başvuru sahibinin bütçe talebi ve gerçekleştirilen değerlendirme göz önünde bulundurulmaktadır. Konferans desteği başvuru sahibinin başvuruya konu konferansa katılımıyla ilgili tüm masrafları karşılamayabilir. Söz konusu destek başvuru sahibinin seyahat, konaklama ve yemek masraflarına yönelik bir katkı niteliğindedir.

Bir ITC Konferans Desteğinin hesaplanmasında aşağıdaki kriterler dikkate alınmaktadır:

 • Her bir başvuru sahibine toplamda en fazla 2.500 Euro miktarında bir destek sağlanabilmektedir.

 • Toplam destek miktarı içerisinde yemek ve konaklama masrafları için günlük en fazla 160 Euro’ya kadar destek ayrılabilmektedir.

 • Konferans katılımı ücretli ise bu ücretlerin karşılanabilmesi için toplam desteğin en fazla 500 Euro’luk bir kısmı katılım ücretine ayrılabilmektedir.

Bunlarla birlikte, eğer yeme ve konaklama masrafları konferans tarafından karşılanıyor ise söz konusu gündelik masrafı kadarlık kısım toplam destekten düşülmektedir. Konferans katılım ücretine dair evraklar başvuru sahibi tarafından başvurunun gerçekleştirildiği Aksiyona sunulmalıdır.

ITC Konferans Desteği Ödeme İşleminin Onaylanması: 

Konferansa katılım sonrası 1 ile 15 gün içerisinde başvuru sahibine konferans katılımıyla ilgili “Bilimsel Rapor” yazıp sisteme yüklemesi gerektiğine dair uyarı mesajı gelmektedir. Bilimsel Raporun toplantının son gününden itibaren 30 gün içerisinde sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Raporun yüklenmemesi veya geç yüklenmesi durumunda katılım desteği iptal edilecektir.

 

COST ITC Konferans Desteği Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.

ITC Konferans Desteği Başvuru süreci bilgi notu için tıklayınız.

 

3.2. COST KISA SÜRELİ BİLİMSEL ZİYARET DESTEĞİ (SHORT TERM SCIENTIFIC MISSIONS - STSM)

Kısa Süreli Bilimsel Ziyaret (STSM) desteği araştıramcı mobilizasyonuna yönelik, kurumsal ziyaretleri temel alan bireysel desteklerdir. Temel amacı bireyler arasındaki bilimsel etkileşimi artırmaktır.

Kimler Başvurabilir?  

 • Resmi bir araştırma programında doktora öğrencisi veya doktora-sonrası öğrenci olarak kayıtlı araştırmacılar,

 •  Gerçekleştirilmesi planlanan araştırmayla ilgili bir tüzel kişilik, kurum veya kuruluşta çalışmakta olan araştırmacılar.

Başvuru sahibinin eğitim gördüğü/çalıştığı kurum/kuruluş/tüzel kişilik “Gönderen Kuruluş” (Home Institution), başvuruya konu araştırmanın gerçekleştirileceği kurum/kuruluş/tüzel kilişik ise “Kabul Eden Kuruluş” (Host Institution) olarak kabul edilmektedir.   

Aşağıdaki Tabloda STSM başvurularına örnek olabilecek “Kabul Eden Kuruluş” başlıkları verilmektedir:

 • Kabul Eden Kuruluş (Host Institution)

 • COST Üyesi Ülke ve COST İşbirliği Ortağı (COST Cooperating Member) ülkelerinde yer alan kurum kuruluş ve tüzel kişilikler

 • Uluslararası COST Ortağı ülke (International Partner Country-IPC) kuruluşları

 • COST Yakın Çevre Ülkelerinde (Near Neighbour Countries-NNC) yer alan kuruluşlar

 • Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Birliği’ne bağlı birimler

 • COST tarafından onaylanan Uluslararası Örgütler

 • Avrupa merkezli Bilim, Teknoloji ve Kalkınma Örgütleri

Başvurular COST Elektronik sistemi üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. (https://e-services.cost.eu/stsm)

STSM Başvuru Süreci:

 1. Araştırmacı uluslararası bilimsel ziyarette bulunacağı kurum/kuruluş ile anlaşır.

 2. COST Kısa Süreli Bilimsel Ziyaret (STSM) desteğine başvurabilmek için gerçekleştireceği bilimsel ziyaretin konusuyla uyumlu bir COST Aksiyonu bulur. (Uygun COST Aksiyonunu bulmak için; https://www.cost.eu/cost-actions/browse-actions/)

 3. Gerçekleştireceği bilimsel ziyaretin konusuyla uyumlu bir COST Aksiyonu bulduktan sonra https://e-services.cost.eu/stsm adresinden başvurusunu gerçekleştirir. Başvuru esnasında ilgili Aksiyonun seçilmesi gerekmektedir.

 4. Gerçekleştirilen başvuru Aksiyon yönetimi tarafından değerlendirilir. Gerçekleştirilecek bilimsel ziyaretin konusuyla COST Aksiyonunun konusunun uyumluluğu incelenir.

 5. Değerlendirme sonucu başvuru sahibine bildirilir.

 

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçimi

Alınan her Kısa Süreli Bilimsel Ziyaret (STSM) başvurusunun değerlendirmesi başvurunun gerçekleştirildiği Aksiyonun Yönetim Komitesi tarafından gerçekleştirilir. Aksiyon Başkanı veya Aksiyon Başkan Yardımcısı veya Aksiyon yönetimi tarafından konuyla ilgili görevlendirilen koordinatör/komite Aksiyon Yönetim Komitesi adına söz konusu değerlendirme işlemini gerçekleştirebilir. Konferans Başvurularının değerlendirmelerine yönelik kritler her bir Aksiyonun kendi Yönetim Komitesi tarafından belirlenmektedir.

Gerçekleştirilen başvurunun değerlendirilmesi ve seçiminde başvuruya konu bilimsel ziyaretin başvurunun gerçekleştirildiği Aksiyonun konusuyla bilimsel açıdan uyumluluğu ve Aksiyonun bilimsel hedeflerine ulaşmasında ne gibi katkılar sağlayabileceği baz alınmaktadır. Bununla birlikte, başvuruların değerlendirmesnde coğrafi kapsayıcılık, cinsiyet eşitliği, genç araştırmacıların desteklenmesi gibi COST kuruluşunun özel önem gösterdiği göstergeler ayrıca dikkate alınmaktadır.

STSM Kriterleri

Bir Kısa Süreli Bilimsel Ziyaret;

 • En az 5 gün olmalıdır,

 • Tamamen COST’un tek bir Grant Period’unun (COST’a dönemsel olarak ABÇP’den aktarılan bütçe dönemi) içerisinde kalacak şekilde planlanmalıdır.

 • Bir Aksiyonun sona ermesinden önce bitecek şekilde planlanmalıdır. 

Başvuru sahipleri kişisel güvenlik, sağlık, vergi, sosyal güvenlik ve konaklama koşullarıyla ilgili konulardaki düzenlemeleri kendileri yapmakla yükümlüdür.

STSM Finansal Desteği

Kısa Süreli Bilimsel Ziyaret desteği miktarının belirlenmesinde başvuru sahibinin bütçe talebi ve gerçekleştirilen değerlendirme göz önünde bulundurulmaktadır. STSM desteği başvuru sahibinin başvuruya konu araştırma ziyaretiyle ilgili tüm masrafları karşılamayabilir. Söz konusu destek başvuru sahibinin seyahat, konaklama ve yemek masraflarına yönelik bir katkı niteliğindedir.

Bir STSM desteğinin hesaplanmasında aşağıdaki kriterler dikkate alınmaktadır:

 • Her bir başvuru sahibine toplamda en fazla 3.500 Euro miktarında bir destek sağlanabilmektedir.

 • Toplam destek miktarı içerisinde yemek ve konaklama masrafları için günlük en fazla 160 Euro’ya kadar destek ayrılabilmektedir.

 

Kariyerinin Başındaki Araştırmacılar (ECI) için destekl miktarları şu şekildedir:

 • Toplam destek miktarı içerisinde yemek ve konaklama masrafları için günlük en fazla 160 Euro’ya kadar destek ayrılabilmektedir.

 

Aksiyon yönetimleri Kısa Süreli Bilimsel Ziyaretin gerçekleştirileceği ülkeye göre değişen oranlarda konaklama ve yemek gündeliklerini belireyebilirler.

COST Kapsama Hedef Ülkelerindeki (Inclusiveness Target Countries-ITC)[2] araştırmacıların katılımının artırılmasına yönelik ek yükümler bulunmaktadır. ITC ülkelerinden gelen araştırmacılar Kısa Süreli Bilimsel Ziyaretlerinin ilk gününü tamamladıklarında toplam STSM desteklerinin %50’sini talep edebileceklerdir. Bu koşulun gerçekleşebilmesi için ilk günün sonunda ziyaret edilen kurum temsilcisinin Aksiyon Yönetimine başvuru sahibinin ilk gününü başarıyla tamamladığını belirtir nitelikte bir e-posta göndermesi yeterlidir. Geri kalan %50’lik kısım STSM sonrası sunulacak olan bilimsel rapordan sonra ödenebilecektir.

STSM Ödemesinin Onaylanması

STSM desteğini alan araştırmacının ziyaretin sona erdiği günden itibaren 30 gün içerisinde Aksiyon yönetimine ziyaret ile ilgili bilimsel raprounu sunması gerekmektedir. Ödemenin gerçekleştirilebilmesi için sunulan raporun Aksiyon Yönetimi tarafından onaylanması gerkemektedir.

COST STSM Başvuru Kılavuzu için tıklayınız.

 • [1] Doktora mezuniyeti üzerinden 8 yıl geçmemiş olan araştırmacılardır.

 • [2] COST Kapsama Hedef Ülkeleri (Inclusiveness Target Countries-ITC): Bosna Hersek, Bulgristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, GKRY, Hırvatistan, Karadağ, Litvanya, Letonya, Lüksemburg, Makedonya, Malta, Macaristan, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovakya, Sırbistan, Türkiye. 

 

COST FAYDALI LİNKLER

COST TÜBİTAK web sitesi için tıklayınız.

COST tanıtım videosu için tıklayınız.

COST resmi web sitesi için tıklayınız

COST Aksiyonlarına ulaşmak için tıklayınız

​TÜBİTAK COST Aksiyonlarına Katılım Kuralları için tıklayınız.

COST tanıtım broşürü için tıklayınız.

COST 2020 Senelik Raporu için tıklayınız

 

Kaynak: ufukavrupa

bottom of page